Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Pressinbjudan: Klimatomställningens ekonomiska och finansiella drivkrafter, konferens 22 januari

Det nationella forskningsprogrammet om klimat, under ledning av forskningsrådet Formas, bjuder in till en digital konferens om hur forskning om de ekonomiska och finansiella systemen kan stötta samhällets klimatomställning.

Konferensen utgår från nio nystartade forskningsprojekt som bland annat handlar om hur finanssektorn kan påverkas av dominoeffekter när klimatförändringar rubbar ekosystemen, vilka klimatpolitiska styrmedel som krävs för att uppnå nettonollutsläpp, och vad som gör att en effektiv klimatpolitik faktiskt kan genomföras. En rad forskare och samhällsintressenter från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kommer att delta. Medier är självklart också välkomna. Programmet varvar presentationer, paneldebatter och frågestunder kring teman som utmaningar, kunskapsbehov, nyttiggörande, klimatinvesteringar och ekonomiska styrmedel.

Medverkar gör bland andra: Ulf Holm, statssekreterare, Finansdepartementet; Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet; Cecilia Hermansson, vice ordförande, Klimatpolitiska rådet; Magnus Emfel, senior rådgivare finans, WWF; Sara Öhrvall, Chief Transformation Officer, SEB samt Anders Wijkman, ordförande i kommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Se det fullständiga programmet med alla talare

Konferensen pågår mellan klockan 10:00 och 15:00, sänds via YouTube och hålls på svenska. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till medverkande i programmet via chatt. Konferensen spelas också in och kan ses i efterhand.

Anmäl dig här

Kontaktperson:

Katarina Buhr, Forskningssekreterare och koordinator för Formas nationella forskningsprogram
katarina.buhr@formas.se, 073-068 60 08


Mer om det nationella forskningsprogrammet för klimat
Det nationella forskningsprogrammet om klimat fick nyligen en förstärkning från forsknings- och innovationspropositionen och kommer därmed att fördela närmare en kvarts miljard kronor per år till forskning som bidrar till att lösa klimatutmaningarna. Det gör Sverige och Formas till en av de största finansiärerna av kunskapsuppbyggnad för klimatomställning i Europa.

Läs vad vi har gjort hittills

Ämnen

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.