Gå direkt till innehåll
105 miljoner kronor till fem forskargrupper inom Hållbart samhällsbyggande

Pressmeddelande -

105 miljoner kronor till fem forskargrupper inom Hållbart samhällsbyggande

Hållbar tillväxt är ett central begrepp inom politik och näringsliv, men negativ miljöpåverkan till följd av tillväxt, får forskare att allt mer ifrågasätta om tillväxt kan vara hållbar. Behöver vi lägre tillväxt för att uppnå en hållbar utveckling och vad händer med samhällsbyggandet om tillväxten avstannar? Kan en plattform för forskning och innovation, med resultat och erfarenhet från forskare och näringsliv, bidra till en upphandlingspraxis som inte bara tar hänsyn till pris, utan även till effektivitet, kvalitet och utveckling? Upphandling är en viktig drivkraft för innovationer i samhällsbyggandet men upphandlings-strategier är traditionellt prisfokuserade trots krav på nya, hållbara och flexibla modeller. Dessa frågor ska två av de fem starka forskningsmiljöer som Formas idag beviljat 105 miljoner kronor
undersöka.

- Syftet med den här satsningen är att öka kunskapen om hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. De forskargrupper som beviljats medel idag omfattar olika forskningsdiscipliner och täcker flera delar av samhällsbyggnadsområdet, från planering till byggande och förvaltning. Det blir spännande att följa deras forskning och resultat, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas. 

Mer information om de starka forskningsmiljöer som beviljats medel

Bakgrund
Enligt Formas regleringsbrev för budgetåret 2013 fick Formas i uppdrag att avsätta minst 25 miljoner kronor till ett forskningsprogram som syftar till att förstärka den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen skulle omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt.

För mer information:
Conny Rolén, forskningssekreterare Formas, conny.rolen@formas.se, 070 492 0627 
Emilie von Essen, presschef Formas, eve@formas.se, 0733 50 31 61


Foto: Carina Andreasson, Mostphotos

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04