Gå direkt till innehåll
14 miljoner kronor till forskning om smittspridning och djurvälfärd

Pressmeddelande -

14 miljoner kronor till forskning om smittspridning och djurvälfärd

Hur sker smittspridningen mellan vilda och tama djur och människor och med vilka nya diagnostiska verktyg kan vi hitta smittsamma sjukdomar? Om detta handlar tre av de fyra projekt som Formas forskarråd beslutade att bevilja medel idag. Det fjärde projektet handlar om att förbättra grisars välfärd genom att minimera svansklippning av spädgrisar inom EU. Dessutom ska forskningen leda till att grisars hälsa förbättras och att stallmiljön blir bättre, två välkända faktorer som orsakar svansbitning hos grisar. Projekten ingår i ett europeiskt forskningsnätverk för bättre djurhälsa och -välfärd.

- Flera virussjukdomar sprids idag mellan vilda och tama djur och människor och vi behöver forskning dels för att kunna kartlägga smittan bättre i förebyggande syfte dels för att på ett tidigt sätt kunna identifiera smittade djur, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas. Vi har mycket att lära av varandra i Europa och det är spännande att kunna bevilja medel till forskning inom det europeiska nätverket ANIHWA.

Projekten har deltagare från minst tre länder i EU. Den totala budgeten var 14 miljoner euro och Formas fördelar 14 miljoner kronor av dessa under åren 2013-2015. Utlysningen har tagit sin utgångspunkt i viktiga hälsoaspekter och smittsamma sjukdomar i produktionsdjur kopplat till djurvälfärd.

Projekt som beviljas medel: Ökad förståelse för epidemiologin av peste des petits ruminants (småidisslarpest)
Claudia Baule, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, claudia.baule@sva.se + 46 18-67 46 38
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 3 477 000 kronor

Upphöra med svanskupering och svansbitning i EU – Riskvärdering och bedömning av ett stort grisvälfärdsproblem
Stefan Gunnarsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU stefan.gunnarsson@slu.se +46 511 67 217
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 3 039 000 kronor

Utveckling av diagnostiska verktyg och kontrollprogram för fågelinfluensa och Newcastlesjuka Michael Leijon, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
mikael.leijon@sva.se +46 18 67 43 17
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 3 216 000 kronor

Nya modeller för att övervaka, förutse och förhindra utbrott av viktiga infektionssjukdomar hos produktionsdjur
Uno Wennergren, Linköpings universitet, uno.wennergren@liu.se, +46 13 28 16 66
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 4 269 000 kronorBakgrund:ANIHWA,

Bakgrund
Coordination of European Research on Animal Health and Welfare, är ett ERA-Net som syftar till att stödja och stärka den europeiska forskningen inom området djurhälsa och djurvälfärd. Nätverket består i dagsläget av 30 partners från 19 länder och pågår mellan 2012-2014. ANIHWA är en uppföljning och vidgning av aktiviteterna och resultaten från det föregående nätverket ERA-NET EMIDA.

För mer information kontakta:
Forskningssekreterare Johanna van Schaik Dernfalk, johanna.dernfalk@formas.se, 08-775 40 41
Presschef: Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733-50 31 61

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04