Följ Forskningsrådet Formas

15 miljoner kronor till europeiskt forskningssamarbete om hållbart lantbruk och landsbygdsutveckling

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 11:30 CEST

Hur kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster bidra till landsbygdsutveckling? Vilka synergier finns och vilka avvägningar behövs för att stimulera såväl ekonomisk utveckling som utveckling av
ekosystemtjänster? Hur kan man ta fram smarta lösningar för markanvändningen för turism, jordbruk, industri m m som tar hänsyn till regionala skillnader? Formas forskarråd beviljade idag 15 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt inom det europeiska forskningsnätverket RURAGRI som bland annat ska studera dessa frågor. 

- Det är glädjande att svenska forskare varit så aktiva inom den här utlysningen. Hela 21 projekt av de 33 ansökningarna som kom in hade en eller flera svenska partners, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Detta är RURAGRIs första utlysning och fokus har legat på ekosystemtjänster, socio-ekonomisk utveckling och markanvändning inom lantbruket i Europa. RURAGRI är ett av åtta ERA-Net, europeiska forskarnätverk, som Formas deltar i och består av 23 partners från 21 länder. Det syftar till att stärka forskningen kring hållbart jordbruk och hållbar landsbygdsutveckling. Målet är att stödja det framtida europeiska policyarbetet inom området. 

Projektet startade 2009 och pågår till och med år 2013 www.ruragri-era.net. ERA-Net är forsknings-nätverk som skapats inom EUs ramprogram för att öka samordningen av den europeiska forskningen.

De fyra projekt som Formas beviljar medel finns i relaterat material nedan. 

För mer information:
Susanne Johansson, forskningssekreterare Formas, susanne.johansson@formas.se, 0722
50 94 20
Emilie von Essen, presschef Formas, eve@formas.se, 0733 50 31 61

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.