Gå direkt till innehåll
Globala målen för hållbar utveckling
Globala målen för hållbar utveckling

Pressmeddelande -

15 miljoner till hållbarhetskommunikation

Ljudvandringar i en virtuell framtid, konstprojekt som visualiserar människans energifotavtryck, en kampanj för biologisk mångfald, interaktiva läromedel om exempelvis ekosystemtjänster och konstverk som lyfter klimatetiska aspekter mellan nutid och framtid. Det är några exempel på projekt som Formas forskarråd nu har beslutat att finansiera i årets kommunikationsutlysning.

I årets omgång av kommunikationsutlysningen kom det in 70 ansökningar. I hård konkurrens har tio gedigna och innovativa projekt valts ut och de får dela på 15,7 miljoner kronor.

- Miljö- och klimatforskning är högaktuellt på samhällsagendan, och det märker vi genom att en stor del av de projekt som får medel handlar om de frågorna. Men flera projekt berör även Formas övriga ansvarsområden, areella näringar och samhällsbyggande. Vi är glada att se en ökad bredd av aktörer bland de sökande, säger Anna Volckerts, ansvarig handläggare för utlysningen. 

Utlysningen är öppen för såväl lärosäten, forskningsinstitut, ideella organisationer som företag. Målet med den breda målgruppen är att öka intresset för att kommunicera forskning hos olika aktörer och att nå olika professioners yrkeskunnande och perspektiv, men också att få fler professionella aktörer inom kommunikationsområdet att popularisera och sprida forskningsresultat om hållbar utveckling i samhället.

- För att säkra både vetenskaplig och kommunikativ kvalitet kräver vi att det finns kompetens inom både forskning och kommunikation i projektgruppen, säger Anna Volckerts.

Formas har genomfört kommunikationsutlysningar sedan 2015, med utökad budget och tidsram sedan 2018. I denna utlysning gick det att söka maximalt 1,9 miljoner kronor för upp till tre år långa projekt.

Nästa omgång av Formas kommunikationsutlysning är planerad att öppna runt årsskiftet 2019/2020. Precis som tidigare år är syftet att finansiera kommunikation av forskningsresultat som rör hållbar utveckling i alla dimensioner – inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande.

Projekt som får finansiering

Kungliga Tekniska högskolan, Från Homo Sapiens till Homo Colossus: Att visualisera vårt energifotavtryck

Lunds universitet, FramtidsVandringar: Nya kommunikationsverktyg för att förstå och uppleva en klimatförändrad värld

Institutet för Framtidsstudier (IF), Tipping Point

Göteborgs botaniska trädgård, Västra Götalandsregionen, Så vilda!

Karolinska Institutet, Fara, risk, oro eller skada

Station Linné, Ekoxen - om tid finns, en dokumentärfilm som med ekhagens artrikedom och ekoxen som exempel kommunicerar forskning kring förutsättningarna för biologisk mångfald och ett hållbart ekosystem.

Klimatkoll Guldheden AB, Koll på klimatet? En satsning som fångar upp skolungdomars intresse för hållbara livsstilar

Linköpings universitet, EcoWeb - interaktiv simulering och pedagogiskt spel för grundskolan

Göteborgs universitet, Ocean Blues: från ångest till action

Kungliga Tekniska högskolan, Turné for vetenskap och miljö

Mer information om utlysningen

Kontakt

Anna Volckerts, kommunikatör och hållbarhetssamordnare, Formas
08-7754009, anna.volckerts@formas.se

Ämnen


Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Relaterade nyheter

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.