Gå direkt till innehåll
Fishing boats, Maksym Topchii, Mostphotos
Fishing boats, Maksym Topchii, Mostphotos

Pressmeddelande -

Formas finansierar internationell vattenforskning

Idag startar 21 nya internationella forskningsprojekt inom hållbar hantering av vattenresurser inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Formas står värd för en kickoff som samlar vattenforskare ifrån hela Europa. De 21 projekten finansieras genom de två internationella samverkansprogrammen för forskning, Water JPI* och Facce JPI* Forskare från 22 länder i Europa finansieras från sina respektive länder och EU bidrar med totalt 165 miljoner kronor.

– I vår del av världen tar vi tillgång till rent vatten för givet. Samtidigt finns det utmaningar även här vad gäller till exempel klimatförändringars effekter och föroreningar. I världen är rent vatten en bristvara för väldigt många, vilket återspeglas i de globala miljömålen i Agenda 2030. Kunskapsutveckling på området är mycket angeläget, säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare.

Formas finansierar de svenska forskare som deltar i nio av projekten med cirka 16 miljoner kronor. Syftet med projekten är att bidra till att utveckla ny kunskap inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Kunskapen ska bidra till att öka effektiviteten inom hållbar vattenhantering, minska föroreningar i jord och vatten samt beakta sociala och ekonomiska perspektiv i styrningen av vattenresurser.

– Sverige har bra vattenforskning. Att svenska forskare kan samverka internationellt i tvärvetenskapliga forskningsprojekt på området ger ett mervärde och ett sätt att ta sig an nya forskningsfrågor.

Kort sammanfattning av de projekt som har svenska deltagare

*För mer information om de 21 finansierade projekten se: Formas.se och WaterJPI.eu

För mer information kontakta:
Kristina Laurell, forskningssekreterare, +46 704 40 40 59
Emilie von Essen, presschef, +46 702 81 40 38

Ämnen

Taggar



Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04