Gå direkt till innehåll
Cykel på landsväg, Interpixels/Mostphotos
Cykel på landsväg, Interpixels/Mostphotos

Pressmeddelande -

180 miljoner till forskning för omställning till en biobaserad samhällsekonomi

Modern livsmedelsproduktion är starkt beroende av fossila bränslen med stor negativ miljöpåverkan. Idag används till exempel växter som är ätliga för människor som djurfoder. Det har en större negativ klimatpåverkan än om de används direkt som livsmedel. Vi behöver utveckla klimatsmarta och proteinrika livsmedel med mindre negativ miljöpåverkan. Om detta handlar ett av de 28 projekt som beviljades medel av Formas idag. Ett annat handlar om behovet av samhällsvetenskaplig forskning som ser till de sociala och politiska utmaningar som följer av en omställning. Hur ser olika aktörer inom svensk skogssektor på bioekonomi och hur påverkar politiska vägval olika intressegrupper?

Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja cirka 180 miljoner kronor till 28 projekt kring forskning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi inom programmet Skogsråvara och biomassa.

- Det är många spännande projekt som beviljats medel idag. Projekten visar att det finns en stor bredd och aktivitet inom forskningen kring omställningen till ett biobaserat samhälle i Sverige. Fokus på de projekt som beviljades i dag ligger ännu mycket på den tekniska sidan och nu behöver vi också vidga forskningen. Därför är det glädjande att Formas forskarråd idag även har beslutat att bevilja 55 miljoner kronor till en femte utlysning inom programmet. Den fokuserar bland annat på styrmedel och konsumtion och öppnar i höst, säger Gia Destouni, Formas huvudsekreterare. 

19 projekt är forsknings- och utvecklingsprojekt, fem är projekt med internationell samverkan, tre är forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare och slutligen beviljas medel till en forskarskola för doktorander.

Formas forskarråd beslutade på dagens möte att bevilja ytterligare 55 miljoner kronor till en femte utlysning inom programmet Skogsråvara och biomassa. Utlysningens inriktning ska vara Biobaserade produkter och tjänster; Styrmedel, marknad och konsumtion.

Länk till sammanfattning av beviljade projekt
Beslutslista

Bakgrund: Den aktuella utlysningen var den fjärde i en serie av planerade utlysningar i programmet Skogsråvara och biomassa. Utlysningen är resultatet av propositionen för Forskning och Innovation (Prop. 2012/13:30) och fokuserar på möjligheter och utmaningar för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi. Syftet med satsningen har varit att stärka svensk forskning, öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle samt att stärka den internationella samverkan inom området. Denna fjärde utlysning omfattade fyra delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt, forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare, internationell samverkan, samt forskarskolor för doktorander. 

För mer information:
Karin Perhans, 08 775 40 36, karin.perhans@formas.se
Emilie von Essen, 08-775 40 38, eve@formas.se

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04