Följ Forskningsrådet Formas

45 miljoner till framtida forskningsledare inom Landsbygdsutveckling

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2011 11:29 CEST

- Svensk landsbygdsforskning behöver stärkas, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Därför delar vi ut medel till tre unga, lovande forskare inom området.som får medel för att bygga upp slagkraftiga forskargrupper, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Satsningen förväntas förstärka forskningen inom området både kvalitativt och kvantitativt.

De tre forskare som beviljas stöd är:

Forskningsgruppen för regionalekonomi och landsbygdsutveckling
Martin Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
martin.andersson@jibs.hj.se, +46 36 10 17 38

Mobilisering av Landsbygden: postproduktivism och den nya ekonomin
Linda Lundmark, Umeå universitet 
linda.lundmark@geography.umu.se, 090-786 63 60

Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor?
Camilla Sandström, Umeå universitet
camilla.sandstrom@pol.umu.se, 090-7865000

År 2006 tog Formas fram en nationell forskningsstrategi för landsbygdsutveckling, ”Kunskap om landsbygdens utveckling” som visade att svensk landsbygdsforskning behöver knytas bättre till den internationella arenan för att kunna hävda sig. I enlighet med Formas beslut 2010 att stärka svaga forskningsområden som är viktiga för samhället, gjordes denna riktade satsning till framtidens forskningsledare inom området. 

Formas forskningsstrategi för svensk landsbygdsforskning (In Eng)
www.formas.se/upload/EPiStorePDF/Knowledge_concerning_rural_development_R3_2007/Rural_dev.pdf 

För mer information:
Susanne Johansson, susanne.johansson@formas.se, 072-250 94 20
Anna Ledin, anna.ledin@formas.se, 070-323 4015

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.