Gå direkt till innehåll
Alger och tång Fotograf: Jan Kasanen, Mostphotos
Alger och tång Fotograf: Jan Kasanen, Mostphotos

Pressmeddelande -

5 miljoner i Formas största satsning på kommunikationsprojekt hittills

Formas forskarråd har beslutat att finansiera elva kommunikationsprojekt som med stor bredd och på många olika sätt kommer att genomföra forskningskommunikation för en hållbar utveckling. Bland de projekt som fått pengar finns bland annat en utställning om alger i Kosterhavet, dokumentärfilm från Moçambique, deltagande teater i Järva kommun utanför Stockholm och arbete med ett nytt visuellt språk för strategiskt beslutsfattande.

Det har varit ett stort söktryck med många ansökningar av mycket hög kvalitet. Projekten visar både bredd, djup och en stor spridning över Formas verksamhetsområden. Det fick Formas forskarråd att mer än fördubbla satsningen på kommunikationsprojekt, från två till fem miljoner kronor.

– Formas har ett viktigt uppdrag att på olika sätt finansiera och bedriva forskningskommunikation för en hållbar utveckling. Att vi fått in så många högkvalitativa kommunikationsprojekt visar att det finns en stor vilja och bred kompetens när det gäller att kommunicera forskningsresultat. Därför är det mycket positivt att forskarrådet beslutat om den här ökade medelstilldelningen, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Beslutslista

Nedan finns en lista med sammanfattningar av samtliga elva projekt som beviljades medel vid Forskarrådets möte 4 april.

För mer information om projekt som beviljats medel:
Elisabet Blomberg, kommunikationschef, elisabet.blomberg@formas.se +46 722 33 40 04
Lisa Granelli, forskningssekreterare, lisa.granelli@formas.se +46 766 54 09 93


Bakgrund:
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som Formas stöder. Forskningsrådet Formas utlyser medel för kommunikationsprojekt två gånger per år. Med kommunikationsprojekt avses kanaler och metoder för kommunikation av såväl forskningsresultat i allmänhet, som av specifika forskningsprojekt. Formas välkomnar kommunikationsprojekt med frågeställningar inom rådets alla ansvarsområden.

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Relaterat material

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.