Gå direkt till innehåll
54 nya miljoner till forskning inom djurskydd

Pressmeddelande -

54 nya miljoner till forskning inom djurskydd

Forskningsrådet Formas utlyser i samråd med Jordbruksverket 18 miljoner kronor per år i tre år, 2016-2018, till forskning inom djurskydd. Totalt 54 miljoner kronor och där minst 18 miljoner kronor ska användas för projekt inom området djurskyddsbefrämjande åtgärder, det vill säga åtgärder som syftar till att visa hur djurs situation och välfärd aktivt kan förbättras. Det beslutade Formas forskarråd idag.

- Större enheter i lantbruket kräver mer kunskap om hur man kan uppnå en hållbar produktion och samtidigt bibehålla ett gott djurskydd avseende djurs nutrition, hälsa och välfärd. Men vi behöver även mer kunskap om djurs grundläggande beteende och behov. Och vilken inverkan har klimatförändringarna och en ökad globalisering på t ex hur infektionssjukdomar sprids? Den och många andra frågor behöver studeras närmare och därför är det viktigt att vi fortsätter att satsa på den här forskningen, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas.

Bakgrund:
I forsknings- och innovationspropositionen 2012/13:30 konstateras att de utmaningar som samhället står inför, när det gäller utveckling av en hållbar produktion inom de areella näringarna, bland annat innebär att kunskapen inom området djurskydd behöver stärkas. Det är angeläget att etiska och politiska diskussioner samt förändringar i djurlagstiftning baseras på vetenskaplig grund.

För mer information:
Anna Vikström, forskningssekreterare Formas, 0728 58 40 63, anna.vikstrom@formas.se
Emilie von Essen, presschef Formas, 0733 50 31 61, eve@formas.se

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.


Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04