Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

600 miljoner kronor till 200 projekt inom hållbar utveckling

Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 614 miljoner kronor fördelade på 204 forskningsprojekt till stöd för hållbar utveckling ur olika perspektiv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det kom in omkring 1380 ansökningar i våras och nu är beredningsprocessen klar.
 

- Dagens beslut innebär att vi beviljar nästan 15 procent av alla ansökningar som kom in, att jämföra med förra årets beviljningsnivå på endast 9 procent, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling.

- Det är glädjande att vår strävan och vårt arbete med att ständigt förbättra ansöknings- och beredningssystemet, bland annat i syfte att höja antalet och andelen beviljade projekt, börjar ge resultat. Men fortfarande är beviljandenivån för låg och det behövs mer resurser till forskning och innovation inom hållbar utveckling. Vi hoppas därmed att vårt förslag om en större budget för hållbarhetsforskningen får bifall i regeringens kommande proposition för forskning, innovation och högre utbildning.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar, Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd inom Formas samtliga ansvarsområden, Miljö, Areella näringar och Samhällsbyggnad. Totalt kom det in cirka 1380 ansökningar, 6 procent fler än förra året. Av de 204 projekt som beviljas medel är 128 forsknings- och utvecklingsprojekt, 54 forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt 22 så kallade mobilitetsstöd.

Lista (Länkar) över projekt som beviljats medel:

Formas årliga öppna utlysning 2015 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt

Formas årliga öppna utlysning 2015 om medel för mobilitetsstöd till unga forskare

Formas årliga öppna utlysning 2015 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare


För mer information:
Huvudsekreterare Gia Destouni, gia.destouni@formas.se, 0728-57 40 65
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733-50 31 61

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04