Gå direkt till innehåll
En forskargrupp får 30 miljoner kronor för miljötoxikologisk forskning

Pressmeddelande -

En forskargrupp får 30 miljoner kronor för miljötoxikologisk forskning

Kemikalieanvändningen i samhället är omfattande och det finns mer än 100 000 industriellt tillverkade kemiska ämnen i omlopp. Ämnena sprids via olika källor, och människor och andra levande organismer riskerar att ta skada vid exponering för dessa. Det har visat sig finnas möjliga samband mellan hormonstörande kemikalier och reproduktionsstörningar och hormonrelaterade sjukdomar som diabetes typ II, fetma, nervutveckling, cancer och allergier. Dessa samband visar på ett växande behov av ny kunskap för kvalificerade bedömningar av kemikaliers effekter och säkerhet för människa och miljö. Idag har Formas forskarråd beviljat 30 miljoner kronor till en forskargrupp som ska studera detta närmare, inledningsvis under tre år.

- För att kunna få ett kemikaliesäkert samhälle, behövs ny kunskap och bättre metoder för kvalificerade säkerhetsbedömningar av kemikalier. Det kräver samverkan, dels mellan olika forskningsdiscipliner, dels mellan akademi, myndigheter och industri. Forskargruppen som nu har beviljats medel har den kompetens och tvärvetenskapliga bredd som krävs och som, med SweTox som bas, kan ge Sverige tyngd i de internationella forum som idag styr samhällets kemikalie-användning, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Huvudsökande i den forskargrupp som har beviljats medel är professor Harriet Wallberg-Henriksson vid Karolinska institutet. Övriga forskare i gruppen finns på Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruks- universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet. Forskargruppen har beviljats 30 miljoner kronor för åren 2013-2015. Forskningen kommer att utvärderas under tredje året som underlag för eventuell ytterligare tilldelning av medel för åren 2016 och 2017.

Mer information om forskargruppen

Bakgrund:
Formas utlyste i juni medel för miljötoxikologisk forskning till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Bakgrunden till utlysningen är det växande behovet av ökade kunskaper om kemikaliers toxicitet, kemikaliers säkerhet samt av nya och förbättrade testmetoder för att bedöma exponering och risker för människa och miljö. Forsknings- och utvecklingsinstitutet Swedish Toxicology Sciences Institute (SweTox) håller på att etableras utifrån det som tidigare var AstraZenecas toxikologiska laboratorium i Södertälje. Ett mål med utlysningen har varit att främja denna etablering och kravet har därför varit att delar av verksamheten förläggs till SweTox lokaler i
Södertälje. För mer information om SweTox: www.swetox.com.

För mer information:
Gia Destouni, huvudsekreterare Formas, gia.destouni@formas.se, 072-857 40 65
Emilie von Essen, presschef Formas, eve@formas.se, 0733 50 31 61

Foto: Yuri Arcus, Mostphotos

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04