Gå direkt till innehåll
EXTRAKT – ny tidning om vår tids viktigaste frågor

Pressmeddelande -

EXTRAKT – ny tidning om vår tids viktigaste frågor

Samhällsutmaningarna vi står inför de kommande åren är stora. Behovet av förändring och nya sätt att tänka är överhängande oavsett om det handlar om klimatförändringar, stadsutveckling, miljögifter, jord- och skogsbruk, eller hotade ekosystem.

Samtidigt sker mer forskning är någonsin inom dessa områden både i Sverige och internationellt som ger kunskap, idéer och nya lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Formas nya tidning Extrakt vill förmedla denna kunskap och presenterar allt från rappa forskningsnyheter till fördjupade temaartiklar, intervjuer, reportage och debattinlägg inom en
mängd 
olika områden.

- Vi vill skapa en bro mellan forskningen och samhället för att ny kunskap når ut och används. Vårt mål är att synliggöra den forskning och de utmaningar som finns samt väcka intresse och engagemang för hållbarhetsfrågorna, säger Johan Lundberg, chefredaktör för Extrakt.

I temat ”Hotet från underjorden” läser du om nya effektiva lösningar som ska rädda Sveriges mest förorenade områden:  

Ny forskning ska ge bättre saneringsmetoder

Giftigaste marken inte alltid farligast

Grödor renar mark och stoppar spridning

På Extrakt läser även du även om detta:

Unik studie ska kartlägga cocktaileffekten

Så mycket dyrare måste utsläppen bli

Granstubbar outnyttjat biobränsle

Extrakt är en webbtidning som löpande publicerar allt material på www.extrakt.se. Tidningen vänder sig till dig som är beslutsfattare, sakkunnig eller studerande och vill vara uppdaterad på forskningsfronten men även till andra med intresse för dessa frågor. Månadsvis skickar vi ut ett nyhetsbrev där periodens viktigaste artiklar samlas upp.

Du prenumererar gratis på nyhetsbrevet genom att anmäla dig här.

Extrakt ges ut avFormas – forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04