Gå direkt till innehåll
Foto: Dgr, Mostphotos
Foto: Dgr, Mostphotos

Pressmeddelande -

Formas beviljar 54 miljoner till forskning om djurskydd

Formas forskarråd har idag beslutat att bevilja 54 miljoner kronor till forskning om djurskydd och djurskyddbefrämjande åtgärder. Av 66 sökande har 11 forskningsprojekt beviljas medel.

Utlysningen och beredningen har skett i samråd med Jordbruksverket och är ett resultat av forsknings- och innovationspropositionen från 2012.

- De projekt som beviljats medel idag täcker viktiga områden för att förstå och förbättra djurens välfärd. Jag är också glad att forskningsprojekten omfattar både hur man håller och transporterar djur, eftersom djurvälfärdsfrågor måste beaktas i alla led i produktionen, säger Johanna van Schaik Dernfalk, chef för forskningsenheten för Miljö och Areella näringar.

Lista med de projekt som beviljats medel

Bakgrund:
I forsknings- och innovationspropositionen 2012/13:30 konstaterades att samhället står inför utmaningar när det gäller utveckling av det som brukar kallas areella näringar, det vill säga jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring. Bland annat behöver kunskapen inom området djurskydd stärkas. Propositionen pekade ut att det är angeläget att etiska och politiska diskussioner vilar på vetenskaplig grund liksom att förändringar i djurlagstiftningen baseras på vetenskapliga fakta.

För mer information:
Anna Vikström, forskningssekreterare, 0728 58 40 63, anna.vikstrom@formas.se
Emilie von Essen, presschef Formas, 0702 81 40 38, eve@formas.se

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.