Följ Forskningsrådet Formas

Formas beviljar ytterligare 20 miljoner till miljötoxikologisk forskning

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 14:55 CET

Formas beviljar ytterligare 20 miljoner kronor till EDC-2020*, ett projekt om effekter och risker av hormonstörande ämnen som bedrivs vid forskningscentret Swetox. Det beslutades idag vid Formas forskarråds sammanträde. Projektet startade 2014 och beviljades då finansiering med totalt 30 miljoner kronor över tre år. En expertpanel har utvärderat projektet vid halvtid och rekommenderar fortsatt finansiering i två år till. Panelen är imponerad över att man har lyckats samla och integrera tidigare fragmenterad miljötoxikologisk forskning till ett nationellt akademiskt centrum med spjutspetskompetens - från grundforskning till tillämpad forskning.

- Vi är väldigt glada över att utvärderarna ger projektet EDC-2020 och Swetox så höga betyg och att de anser att projektet kan vara en förebild för andra liknande nationella insatser, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. Den här forskningen är angelägen och utgör en viktig del i Formas portfölj.

Panelen har analyserat hur EDC-projektet kommit igång och hur det har bidragit till etableringen av Swetox som forskningscentrum. EDC-2020 har redan efter två år lyckats etablera en adekvat organisation för arbetet, rekryterat excellenta forskare och studenter och publicerat ett stort antal peer review (referentgranskade) artiklar. Swetox har också lyckats etablera ett konsortium av 11 universitet och ett akademiskt centrum i Södertälje. Panelen har vidare utvärderat organisation och ledning, rekrytering och träning, utbildning, forskningssamarbeten och samverkan med avnämare, kommunikationsstrategier, mervärde, strategier och framtidsplaner.

*EDC-2020. Projektet som fick medel har titeln Framtidens samhällsbehov och regulatoriska krav angående hormonstörande ämnen: exponering, effekter och risker, EDC-2020. 

Bakgrund2013 utlyste Formas 50 miljoner kronor till miljötoxikologisk forskning. Bakgrunden till utlysningen var det växande behovet av ökade kunskaper om kemikaliers toxicitet och säkerhet samt behovet av nya och förbättrade testmetoder för att bedöma exponering och risker för människa och miljö. Ett annat mål var att främja etableringen av ett nationellt akademiskt forskningscentrum för miljötoxikologisk forskning, genom att stödja forskning i nära samverkan med forskare anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. Swetox, Swedish Toxicology Sciences Research Center, bildades i AstraZenecas fd lokaler i Södertälje.


För mer information:
Erik Roos, analytiker Formas, 0762-00 95 94
Emilie von Essen, presschef Formas, 0733-50 31 61


Foto: Yuri Arcus, Mostphotos


Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.