Gå direkt till innehåll
Formas delar ut 17 miljoner kronor till forskning om branden i Västmanland

Pressmeddelande -

Formas delar ut 17 miljoner kronor till forskning om branden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland 2014 har haft förödande effekter på miljön och stor påverkan på boende i kringliggande samhällen. Många frågor dyker upp efter skogsbranden: Vilka faktorer i skogen är avgörande för att en brand utvecklas på det här sättet? Kan man förebygga förloppet genom mer kunskap av brandförlopp och om skogens och markens egenskaper? Vad händer nu med den brandskadade skogen? Hur minimerar man risken för skador på personal, ägare, boende eller andra som vistas i skogen? Kan branden hjälpa oss att identifiera vad som främjar eller hindrar återhämtning och återuppbyggnad vad gäller brandskador och boendes anpassning till dem? Hur har människor i brandområdet upplevt hanteringen av branden och hur branden har skildrats i media? Detta kommer att studeras inom de sex forskningsprojekt som Formas beslutat att bevilja medel.

- Branden i Västmanland är den mest omfattande i Sverige på mycket länge. Det finns ett stort behov av snabba forskningsinsatser och vi hoppas att den här forskningen ska kunna bidra till värdefull kunskap på både kort och lång sikt, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Lista på de projekt som beviljats medel

Bakgrund
Formas utlyste i september medel för forskningsinsatser med anledning av branden i Västmanland. Utlysningen avsåg forskning om spridningen och hanteringen av branden samt om de konsekvenser som branden medfört. Den avsåg forskning inom Formas samtliga ansvarsområden, exempelvis brandekologi, effekter på skogsbruket och mark- och vattenanvändningen, landsbygdsutveckling samt frågor gällande hållbart samhällsbyggande. Vidare avsågs även forskning om sociala, kulturella, ekonomiska och institutionella faktorer och aspekter på krishanteringen och samhällseffekterna i samband med branden.

För mer information:
Karin Perhans, forskningssekreterare, karin.perhans@formas.se, +46 737 12 95 12
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se, +46 733 50 31 61

Ämnen

Taggar


Fotograf: Jonas Förare


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04