Följ Forskningsrådet Formas

Formas delar ut 421 miljoner kronor till 112 nya projekt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:12 CET

Vilka skadliga effekter har nanomaterial, som bland annat används i byggindustrin, på människans hälsa? Hur ska landsbygden utvecklas och hur får man ungdomar mer delaktiga i utvecklingen? Kan utfordringstrategier medverka till att kor producerar mindre  metan? Går det att lura skadeinsekten äpplevecklaren med doftbeten så att äpplena får vara ifred? Detta är några av de projekt som beviljades medel idag av Formas forskarråd. 421 miljoner kronor fördelas på 112 projekt för åren 2011-2015. Nytt för i år är att Formas delar ut medel till forsknings- och utvecklingsprojekt och mobilitetsstöd speciellt riktade till unga forskare.

- Vi prövar ständigt nya vägar för att hjälpa unga forskare att hävda sig i den hårda konkurrensen. I år hade vi två nya utlysningar speciellt riktade till unga forskare - forsknings- och utvecklingsprojekt samt mobilitetsstöd som ersätter de tidigare post-dokstipendierna, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

- Söktrycket på forsknings- och utvecklingsprojekten med öronmärkta medel till unga forskare var som väntat stort och beviljandegraden stannade på 6 procent. Intresset för mobilitetsstöd var däremot lågt vilket är förvånande eftersom det ger forskaren en anställning vid ett svenskt lärosäte med full lön och möjlighet att stanna utomlands i upp till tre år.

Totalt kom det in cirka 1300 ansökningar till Formas stora årliga utlysning. Cirka 900 projekt avsåg forsknings- och utvecklingsprojekt inom Formas alla ämnesområden och cirka 400 forsknings och utvecklingsprojekt och mobilitetsstöd till unga forskare. Beviljandegraden för forsknings- och utvecklingsprojekten är sju procent och var ungefär densamma 2010.

I bifogad excellista (relaterat material nedan) finns samtliga projekt som beviljats medel av Formas idag.

För mer information:
Huvudsekreterare: Anna Ledin, anna.ledin@formas.se
Presschef: Emilie von Essen: eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.