Gå direkt till innehåll
​Formas delar ut 108 miljoner till forskning inom hållbart samhällsbyggande

Pressmeddelande -

​Formas delar ut 108 miljoner till forskning inom hållbart samhällsbyggande

Kommunerna har en nyckelroll inom hållbart samhällsbyggande och ansvarar för byggande av skolor, daghem, äldreboende m m. Kan man öka samarbetet mellan universitet och kommuner samt öka utbytet av forskning genom att kommunanställda går ned i arbetstid och samtidigt forskar halvtid? Om detta handlar ett av de 17 projekt som får dela på 108 miljoner kronor från Formas. I ett annat projekt undersöker forskarna hur städerna ska ställa om och bli bättre rustade för klimatrelaterade risker - Kan nya arbetsmetoder förbättra samarbetet mellan forskare och andra samhällsaktörer så att dagens städer utnyttjar energisystem och transportmedel mer effektivt ur ett ekologiskt perspektiv?

-Detta är den fjärde utlysningen inom programmet Hållbart samhällsbyggande. Ett av målen med utlysningen har varit att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Vi är därför väldigt glada över att kommunerna har en central roll i flera projekt, säger Gia Destouni, Formas huvudsekreterare.

Inom utlysningen har välkomnats ansökningar inom såväl humaniora och samhällsvetenskap som inom teknik och naturvetenskap. Utlysningen har omfattat såväl forskning om stadsplanering, regional planering, stadsbyggnad, stadsutveckling och livsmiljöer som forskning om byggnader, bebyggelse, anläggningar och byggande samt om förvaltning. 

Lista på alla projekt som beviljas medel

Bakgrund:
2013 fick Formas ökat anslag från regeringen för ett forskningsprogram om hållbart samhällsbyggande, som ett resultat av forsknings- och innovationspropositionen 2012. Hållbart samhällsbyggande innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö som ska leda till ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Utgångspunkten är att stärka sambanden mellan hållbarhetsaspekterna.

För mer information kontakta:
Conny Rolén, forskningssekreterare, conny.rolen@formas.se 0704 92 06 27
Emilie von Essen, presschef, emilie.von.essen@formas.se 0733 50 31 61

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Foto: Carina Andreasson, Mostphotos

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.