Följ Forskningsrådet Formas

Formas delar ut 80 miljoner till arkitekturforskning

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2011 11:29 CEST

50 miljoner kronor totalt till två forskningsmiljöer samt 30 miljoner till en ny nationell forskarskola i arkitektur. Idag beslutade Formas forskarråd vilka som beviljas medel i en nyligen genomförd utlysningen som syftar till att stärka kvaliteten på svensk arkitekturforskning. Formas utvärdering av svensk arkitekturforskning för åren 1995-2005 visade att forskningen var svag och fragmenterad och Formas valde då att göra en speciell satsning inom arkitekturforskning eftersom området bedöms vara viktigt för samhället.

- De, i och med dagens beslut, finansierade projektförslagen visar att forskarna har tagit till sig slutsatserna från utvärderingen och kraftsamlat kring några väl valda områden, säger Anna Ledin, huvudsekreterare Formas.

Dagens beslut innebär att 80 miljoner kronor fördelas på åren 2011-2016. Efter två år görs en utvärdering av forskningsmiljöerna och forskarskolan vilket sedan ligger till grund för beslut om utdelning av resterande medel.

Beviljade forskningsmiljöer och forskarskola:

Effekter av arkitektur: Att tänka om arkitekturens sociala dimension.
25 Mkr, 2011-2015.
Katja Grillner, Kungliga Tekniska högskolan, grillner@kth.se, +46-8-7908769

"Architecture in the Making": Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik, 25 Mkr, 2011-2015.
Fredrik Nilsson, Chalmers tekniska högskola, fredrik.nilsson@chalmers.se, +46 317722456

Svenska forskarskolan i arkitektur
30 Mkr, 2011-2016.
Huvudsökande Lars-Henrik Ståhl, Lunds universitet, Lars-Henrik.Stahl@arkitektur.lth.se, tel: +46-46-222 7611

Forskarskolan är ett nationellt samarbete mellan Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet.

Bakgrund

Formas forskarråd beslöt i juni 2010 att särskilt stödja svensk arkitekturforskning för att säkra dess kvalitet i ett internationellt perspektiv samt dess kritiska massa och kompetensförsörjning. Medel utlystes för stöd för utveckling och etablering av en nationell forskarskola och för stöd till två starka forskningsmiljöer med inriktning på arkitekturens teori och metod. Som grund för beslutet låg bland annat Formas utvärdering av svensk arkitekturforskning 1995-2005 som visade på en problematisk situation för arkitekturforskningen. Området identifierades t som ett ”svagt men för samhället viktigt forskningsområde”.

För mer information:
Kristina Björnberg, forskningssekreterare, kristina.bjornberg@formas.se; 070-4920623
Anna Ledin, huvudsekreterare, anna.ledin@formas.se 070-323 40 15

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.