Följ Forskningsrådet Formas

Formas delar ut en halv miljard till forskning inom hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2013 15:05 CET

Idag beslutade Formas forskningsråd att bevilja 525 miljoner kronor till cirka 120 projekt fördelat på åren 2013-2017 i Formas årliga öppna utlysning. Söktrycket var högre än förra året och cirka 1380 ansökningar kom in.

- Antalet ansökningar till Formas om forskningsbidrag ökar ständigt vilket är roligt men tyvärr kan vi bara bevilja medel till nio procent av de sökande att jämföra med elva procent förra året. Formas har dock flera utlysningar löpande under året vilket ger forskarna nya möjligheter att söka, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Formas årliga öppna utlysning år uppdelad i tre delutlysningar inom Formas samtliga
ansvarsområden (miljö, areella näringar och samhällsbyggnad) - Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för unga forskare samt Mobilitetsstöd för unga forskare. Totalt kom det in 1384 ansökningar, ett åttiotal fler än förra året. 121 projekt beviljas medel att jämföra med 150 förra året.

- Intresset från sökanden till de två utlysningar som riktar sig till unga forskare har ökat med sammanlagt nästan 20 procent. Störst var ökningen inom utlysningen Mobilitetsstöd för unga forskare vilket kan bero på att man från och med i år kan söka för 2-4-åriga projekt.

Lista över projekt som beviljats medel med namn på sökande och universitet

För mer information:
Huvudsekreterare: Gia Destouni, gia.destouni@formas.se, 072-857 40 65 
Presschef: Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733-50 31 61

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.