Gå direkt till innehåll
Lumination, Mostphotos
Lumination, Mostphotos

Pressmeddelande -

Formas finansierar fem nya kommunikationsprojekt

Formas forskarråd har idag beslutat att bevilja medel till fem kommunikationsprojekt. Ett projekt avser en verktygslåda som ska hjälpa tjänstemän och planerare att värdera och prioritera mellan olika ekosystemtjänster och andra tjänster som stadens grönområden erbjuder så som rekreation och estetiska upplevelser. I ett annat projekt illustrerar forskarna med fyra tänkbara scenarier hur marin resursanvändning och det globala fiskeriet kan påverka våra hav.


- Ett viktigt uppdrag för Formas är att sprida information och kunskap om resultat från den forskning som ligger inom våra ämnesområden. I den här utlysningen uppmuntrar vi kommunikatörer och forskare att söka bidrag för att utveckla och förmedla forskningsresultat till valda målgrupper. Detta genom beprövade, utvecklade eller nya kommunikationskanaler, säger Lisa Hamling, Formas kommunikationschef.

Bakgrund:
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som Formas stöder. Forskningsrådet Formas utlyser medel för kommunikationsprojekt två gånger per år. Med kommunikationsprojekt avses kanaler och metoder för kommunikation av såväl forskningsresultat i allmänhet, som av specifika forskningsprojekt. Formas välkomnar kommunikationsprojekt med frågeställningar inom rådets alla ansvarsområden.

För mer information:
Lisa Hamling, lisa.hamling@formas.se, 0707173243
Emilie von Essen, eve@formas.se, 0702 81 40 38

Beslutslista

*Ekosystemtjänster= Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som ekosystemens växter och organismer ger oss människor och som påverkar vårt välbefinnande. Pollinering, vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04