Gå direkt till innehåll
Formas finansierar kommunikation om forskning till stöd för hållbar utveckling

Pressmeddelande -

Formas finansierar kommunikation om forskning till stöd för hållbar utveckling

Hur kan forskning bidra till att minska trängsel, förseningar i trafiken och miljöproblem under den snabbt ökande urbaniseringen i världen? Ett av de sex kommunikationsprojekt som Formas beviljat medel till idag kommer att belysa den här frågan genom kortfilmer som presenterar forskningsförslag till lösningar för ett hållbart resande. Andra beviljade projekt kommer att visa hur forskning kan bidra till ett hållbart flyktingmottagande och hur viktiga samband ser ut mellan rent vatten, hälsa och hållbar utveckling. Drygt 2,3 miljoner kronor fördelas på sex projekt om forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden.

- Det är mycket glädjande att Formas genom den här satsningen kan stimulera viktig kommunikation om forskningen och dess frågeställningar, resultat och nytta för samhället, säger Gia Destouni, Formas huvudsekreterare.


Scrolla ner för sammanfattning av alla projekt i relaterat dokument

Länk till lista med beviljade projekt på Formas webb
 
Bakgrund:
Formas utlyste 2 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt hösten 2016 inom Formas samtliga ansvarsområden. Syftet med utlysningen är att kommunicera och popularisera forskning. Projekten kan handla om utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, eller andra digitala produktioner.


För mer information kontakta:
Forskningssekreterare Kristina Laurell, 08-775 40 59, kristina.laurell@formas.se
Presschef Emilie von Essen, 0702 81 40 38, eve@formas.se
 

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Bild: JanneBanan, Mostphotos

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Relaterat material

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.