Följ Forskningsrådet Formas

Formas ger 113 miljoner kronor till livsmedelsforskning

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2016 14:40 CEST

Foto: Dusan Zidar, Mostphotos

Idag har Formas forskarråd beviljat 113 miljoner kronor till 13 forskningsprojekt om hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion. Forskning in detta område krävs för att bland annat kunna uppnå det globala hållbarhetsmålet (2) i Agenda 2030 om att avskaffa hunger och trygga livsmedelsförsörjningen i världen. Livsmedlen påverkar också människors hälsa och viktiga frågeställningar som angrips i de beviljade forskningsprojekten är till exempel: Hur producerar vi hälsosam och säker mat till en ökande befolkning med minskad miljöpåverkan?

-Med den här satsningen vill Formas stödja forskning och utveckling som kan bidra till att möta samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål inom livsmedelsområdet. Vi vill inte minst stödja unga forskare och främja samverkan mellan olika aktörer och över disciplingränser inom detta centrala hållbarhetsområde, säger Gia Destouni, Formas huvudsekreterare. Det är glädjande att så många spännande projekt kan finansieras i denna satsning.

Lista med de 13 projekt som beviljas medel

Scrolla till relaterat dokument längst ned för sammanfattningar av de 13 projekt som beviljats medel


Bakgrund:

Jordens befolkning förväntas öka med en miljard till 2030. En allt större befolkning ställer krav på en ökad livsmedelsproduktion. Demografiska förändringar innebär också nya konsumtionsmönster. Samtidigt blir livsmedelsproduktionens och -konsumtionens negativa effekter på samhälle, miljö och klimat alltmer tydliga.

Formas kartläggning av svensk livsmedelsforskning visade att området är delvis eftersatt och behöver förstärkas. För att möta sociala och ekonomiska utmaningar relaterade till livsmedelsområdet samtidigt som vi värnar om vår planet behövs mer kunskap. Formas tog därför hösten 2015 initiativet till en riktad satsning inom livsmedels- inklusive nutritionsområdet till stöd för en hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion.

För mer information:
Erika Ax, 0722 248 72 32, erika.ax@formas.se
Emilie von Essen, 0733 50 31 61, eve@formas.se


Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.