Gå direkt till innehåll
​​​​​​​​​Formas presenterar 160 miljöteknikprojekt

Pressmeddelande -

​​​​​​​​​Formas presenterar 160 miljöteknikprojekt

Är det bättre för miljön att producera den vanligaste plasten, polyeten, från biomassa istället för från olja? Kan man behandla svårläkta sår med spindeltråd som kopplats ihop med kroppens egna bakteriedödande enzymer och molekyler, och därmed undvika antibiotika? Kan man använda textil som armering av betong vid renovering av hus? Går det att enkelt återvinna koppar från nedgrävda och uttjänta kablar, genom att endast dra ur metallkärnan från kabeln? Kan växter lättare försvara sig mot insektsangrepp om man förser dem med nanopartiklar? Kan man med hjälp av infraröda strålar upptäcka virus i potatis redan i utsädet och därmed förhindra spridning av virus? Hur kan IT hjälpa människor att leva mer miljövänligt? Om detta handlar några av de 160 Formasfinansierade miljöteknikprojekt som presenteras i en ny projektkatalog från Formas.


- Vi har tagit fram den här katalogen för att bidra till utveckling och användning av nya system, metoder, policyer, produkter och processer, men också för att inspirera till ny forskning. Vi hoppas också att katalogen stimulerar till nya kontakter och nätverk, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör.

Miljöteknik och miljöinnovationer har och kommer att ha en allt viktigare roll för minskad miljöbelastning och för en hållbar utveckling i världen. Sverige behöver därför en stark och internationellt konkurrenskraftig miljötekniksektor.

Formas definition av miljöteknik är: ”Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykelperspektiv.”

Katalogen är indelad i sex avsnitt: Naturresurser i kretslopp, Biologiska resurser, Energi, Nya och avancerade material, Hållbart samhällsbyggande – teknik och processer, Miljöskyddsteknik
Länk till katalogen: Miljöteknik

Katalogen lanseras på Sweden Green Building Conference 2015 på Kistamässan 30 september till 1 oktober, http://www.sgbc15.se/program/

För mer information:
Conny Rolén, forskningssekreterare Formas, 08-775 40 30, conny.rolen@formas.se
Emilie von Essen, presschef, 08-775 40 38, eve@formas.se

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04