Gå direkt till innehåll
Formas stöder forskare i Sverige och Sydafrika i bilateralt samarbete

Pressmeddelande -

Formas stöder forskare i Sverige och Sydafrika i bilateralt samarbete

Vilka lärdomar och synergieffekter kan forskare från Sverige respektive Sydafrika dra av varandras forskning? Hur utvinner man på ett hållbart sätt hälsosamma extrakt från bär i Sverige respektive blad i Sydafrika? Vilka nya diagnostiska verktyg och modeller för vattenkvalitet kan utvecklas för att minska risken för vattenburna sjukdomar i både Sverige och Sydafrika? Hur kan sydafrikanska vinproducenter effektivisera vinproduktionen från jord till glas med hjälp av nya systemanalysmetoder som svenska forskare utvecklar? Projekten är de tre mobilitetstöd som beviljats medel av Formas forskarråd 2016-02-23, och som ingår i den gemensamma utlysningen som gjorts mellan sydafrikanska NRF, svenska STINT, Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Mer information om de beviljade projekten: 

From plants to human health beneficial products, 233 500 kronor
Charlotta Turner, Lunds universitet,
Luke Chimuka, University of the Witwatersrand 

Water quality modelling, microbial source tracking, and risk assessment, 300 000 kronor
Ekaterina Sokolova, Durban University of Technology
Thor Axel Stenström, Chalmers

Wine as a system, 277 500 kronor
Johan Trygg, Umeå universitet
Melande Vivier, Stellenbosch University

STINT och Vetenskapsrådet finansierar med lika mycket medel som Formas.
  
Bakgrund:
Syftet med programmet South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation är att stärka svensk och sydafrikansk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten mellan länderna. Medel för forskarmobilitet mellan Sverige och Sydafrika utlyses årligen under en treårsperiod, där denna första utlysning för mobilitet för åren 2016-2018 öppnade i juni 2015. Sommaren 2016 planeras nästa utlysning öppna.

2014 upprättade Sverige och Sydafrika ett avtal om forskningssamarbete South-Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation mellan STINT och The National Research Foundation, NRF, kring ett mobilitetsprogram för forskarutbyte mellan de båda länderna. Formas forskarråd beslöt på sitt aprilmöte 2015 att finansiera programmet med totalt 3 miljoner kronor under 2016-2020.

För mer information:
Susanne Johansson, forskningssekreterare Formas, 0722-50 94 20, susanne.johansson@formas.se
Emilie von Essen, presschef Formas, 0733-50 31 61, eve@formas.se

Foto: Elena Elisseeva, Mostphotos

Relaterade länkar

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04