Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Formas tredubblar satsning på forskning inom urbanisering från 50 till 150 miljoner kronor

Formas forskarråd har beslutat att höja budgeten inom forskningssatsningen Urbaniseringens utmaningar och möjligheter, från 50 till 150 miljoner kronor för åren 2016-2020. Det kom in många fler ansökningar än förväntat och söktrycket blev mycket högt i utlysningen.

- Genom den här budgetökningen kan vi finansiera 15 procent av de inkomna ansökningarna. Annars hade vi bara kunnat finansiera 5 procent. Forskarrådets beslut om budgetökningen är därför mycket glädjande och ligger i linje med Formas strävan att ha rimliga beviljandegrader i våra utlysningar, säger Gia Destouni, Formas huvudsekreterare.

Bakgrund
I början av 2016 utlyste Formas 50 miljoner kronor för forsknings- och utvecklingsprojekt inom området urbanisering. Utlysningen syftade till att stödja forskning som undersöker de utmaningar som en alltmer urbaniserad värld innebär, hur föreställningar om det urbana livet som norm påverkar invånare samt de möjligheter som finns för att samtidigt som de mänskliga behoven växer hålla nere miljöpåverkan och ge förutsättningar för ökad livskvalitet.

För mer information:

Emma Gretzer, chef för enheten för Miljö och Samhällsbyggande, 0730-74 53 59
Emilie von Essen, presschef, 0733-50 31 61


Formas i Almedalen i eftermiddag - Går det verkligen att bygga 700 000 bostäder?
Kom och lyssna på ett samtal i eftermiddag där bland annat Ingrid Petersson, Formas generaldirektör deltar. http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38177?redir=

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04