Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskning om djurs välfärd får nära 18 miljoner kronor av Formas

Behöver kor som mjölkas mycket sova mer för att inte deras immunsystem ska slås ut? Vilken är den nedre temperaturen för när en häst kan träna och tävla utan att riskera att få luftvägsproblem som orsakar onödigt lidande? Hur påverkas djur av stress under olika faser av livet och vid olika sinnesstämningar? Idag beslutade Formas forskarråd att ge bidrag till sex forskningsprojekt om djurs välfärd som bland annat ska titta på dessa frågor.

Formas utlyste totalt 17,5 miljoner kronor under våren 2011 för forskning och utveckling om djurvälfärd. 40 ansökningar kom in och 6 stycken av dessa får medel.

– Vi fick in flera intressanta ansökningar och har kunnat bevilja 15 procent av de som sökt medel vilket är mycket glädjande, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Området djurvälfärd innefattar forskning som syftar till att öka de grundläggande kunskaperna om djur, t ex deras sociala behov, fysiologi, genetik, nutrition och beteende. Med ständigt ökande storlek och krav på produktionsbesättningar är utveckling och förbättring av inhysningssystem och andra tekniska lösningar av vikt. De förväntade klimatförändringarna ställer ytterligare krav på ny kunskap. Djurvälfärd har många viktiga etiska aspekter och det är centralt att politiska diskussioner och regler för djurvälfärd baseras på vetenskapliga fakta.

I forskningspropositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” från 2008 fastställdes att medel till forskning om djurvälfärd, inklusive forskning om alternativa metoder till djurförsök, totalt borde uppgå till 30 miljoner kronor per år från och med 2009 fördelat mellan olika finansiärer. Formas uppmanades att avsätta 12 miljoner kronor för forskning och utveckling om djurskydd från och med 2009. Eftersom Jordbruksverket är ansvarig myndighet för djurskyddsfrågorna, angavs också att utlysningar, utvärderingar och eventuella program av Formas utformas efter samråd med Jordbruksverket.

I bifogad excellista (relaterat material nedan) finns de projekt som beviljats medel inom denna utlysning av Formas idag.

För mer information:

Anna Ledin, huvudsekreterare, anna.ledin@formas.se 070-323 40 15
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se 0733-503161

 

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04