Följ Forskningsrådet Formas

Forskningsrådet Formas får ny organisation den 1 september 2014

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2014 14:40 CEST

Forskningsrådet Formas får ny organisation den 1 september 2014

  • Det är min förhoppning att den nya organisationen ska bidra till att effektivisera vår process för forskningsfinansiering och stärka vår analysverksamhet och förmåga att ta strategiska beslut säger generaldirektören Ingrid Petersson. Vi måste också kunna ta plats i våra internationella samarbeten och det förändrade medielandskapet ställer nya krav på vår forskningskommunikation.

I den nya organisationen blir Anna-Karin Dahlén planeringschef. Anna-Karin kommer att ansvara för övergripande styr- och ledningsprocesser och biträda Formas huvudsekreterare Gia Destouni i arbetet kring Formas forskarråd.

Chef för den nya forskningsenheten för miljö och areella näringar blir Sara Österman.

Chef för den nya forskningsenheten för miljö och samhällsbyggnad blir Emma Gretzer.

Förvaltningschef blir Rikard Lingström.

Kommunikationschef blir John Ahlmark.

Se organisationskartan nedan

Den nya organisationen träder i kraft den 1 september då de nya cheferna tillträder sina befattningar Emma Gretzer tillträder den 8 september.

Formas uppgift är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Centralt i Formas verksamhet är att finansiera och kommunicera forskning som bidrar till en hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.  Formas finansierar vidare utvecklingsprojekt i begränsad omfattning och stödjer också vissa informationsprojekt och vetenskapliga konferenser. Forskningskommunikation är en viktig del av Formas uppdrag. 

I vissa av våra utlysningar krävs en samverkan och en samfinansiering med andra intressenter.  Formas forskningsbudget för 2014 uppgår till totalt 1,1 miljarder kronor.

Formas har ett omfattande internationellt samarbete främst inom EU men också globalt och på nordisk nivå. Till grund för våra utlysningar ligger uppdrag från regering och riksdag men också slutsatser från Formas strategiarbete, uppföljningar och utvärderingar.

För mer information:
Generaldirektör Ingrid Petersson 0703-5022339
Anna-Karin Dahlén, planeringschef i nya organisationen 0702-018084

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.