Följ Forskningsrådet Formas

Har vi minskat algblomningen i Östersjön? SAMspråk, idag klockan 13.00 i Almedalen, Ala, Wisby Strand

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2015 11:00 CEST

Algblomningarna är ett av Östersjöns största problem, och leder bland annat till syrebrist i havet. Har åtgärderna mot algblomningen och övergödningen fungerat? Om inte, när förväntas de göra det? Vilka politiska beslut krävs, och vad behöver vi göra mer? Det här diskuterar experter och politiker i ett av Östersjöns viktigaste seminarium.   

Datum: Måndag, 29 juni 2015, 13:00 - 13:45

Plats: Ala på Wisby Strand, Donnersgatan 2

Arrangör: SAMspråk – Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet

Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg.

Deltagare:

  • Ragnar Elmgren, professor, Stockholms universitet
  • Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten
  • Gun Rudquist, chef för jordbruk och marina frågor, Naturskyddsföreningen

Paneldebatt: Föredragshållarna plus Jesper Skalberg Karlsson (M) som sitter i Miljö- och Jordbruksutskottet och Isabel Enström, regionråd, Region Gotland.

Läs mer


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.