Gå direkt till innehåll
Havsbruk som håller i längden - Ny pocketbok från Formas

Pressmeddelande -

Havsbruk som håller i längden - Ny pocketbok från Formas

Mat från sjöar, dammar och hav blir allt viktigare när jordens befolkning växer och landarealen inte räcker till. Hur ska vi bruka havet på ett hållbart sätt så att fiskbestånden och ekosystemen klarar sig? Finns det nya arter som vi kan äta och till och med fler delar på fisken? Hur kan vi använda alger? Kan havet ge oss nya mediciner och kan fisk skydda oss mot allergier? Vi går allt mer från jakt på sjömat till odling av sjömat, så kallat vattenbruk. Hur kan vi ordna smarta system för vattenbruk? Får vi svenska havsbönder i framtiden? Vad händer med EU:s fiskeripolitik?

Detta är Formas tjugoförsta pocketbok i serien Formas fokuserar. Drygt 40 forskare vägleder oss genom fyra teman; Nytta och risker med sjömat, som bland annat handlar om näringsinnehållet i fisk och fiskoljor samt den kemiska cocktail som fisken lever i, Nya produkter ur sjöar och hav som bland annat handlar om att man kan äta fler delar av fisken och fler produkter i havet, Vägar till hållbart vattenbruk, som bland annat handlar om nya fodermedel för uthålligt vattenbruk, bönder till havs och vattenbrukets miljöpåverkan samt Vägar till hållbart fiske som bland annat handlar om EU:s fiskeripolitik, fiskerinäringen och ansvarsfullt fiske. Boken inleds med en historisk artikel om sill och tre artiklar som vänder sig direkt till dagens fiskkonsumenter.

Innehåll (pdf) »
Inledning (pdf) »
Havsbruk som håller i längden
 
Boken kostar 51 kr (inkl moms, exkl frakt). Recensionsexemplar kan beställas av Christina Lundgren på Formas tel 08-775 4039, christina.lundgren@formas.se

För mer information:
Birgitta Johansson, redaktör, jo.birgitta@telia.com
Emilie von Essen, presschef Formas, eve@formas.se

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04