Följ Forskningsrådet Formas

PÅMINNELSE Pressträff: Havsbruk som håller i längden - Ny pocketbok i serien Formas Fokuserar

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 13:30 CEST

Mat från sjöar, dammar och hav blir allt viktigare när jordens befolkning växer och landarealen inte räcker till. Hur ska vi bruka havet på ett hållbart sätt så att fiskbestånden och ekosystemen
klarar sig? Finns det nya arter som vi kan äta och till och med fler delar på fisken? Hur kan vi använda alger? Kan havet ge oss nya mediciner och kan fisk skydda oss mot allergier? Vi går allt mer från jakt på sjömat till odling av sjömat, så kallat vattenbruk. Hur kan vi ordna smarta system för vattenbruk? Får vi svenska havsbönder i framtiden?  Välkommen och lyssna och ställ frågor om hur vi kan bruka havet på ett långsiktigt hållbart sätt!

Datum och tid: Torsdag den 18 april 11.30 till cirka 13.30 Program:

11.30 -12.00 Lunchsmörgås serveras

12.00 Sara Österman, chef för Formas forskningsenhet hälsar välkommen

12.15 Birgitta Johansson, redaktör för boken leder oss genom seminariet

12.20 – 13.30

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers: Fisk är mer än bara fiskolja

Ingrid Undeland, Chalmers: Fisk är mer än bara filé – jakten på restmuskeln

Pauline Snoeijs Leijonmalm, Stockholms universitet: Havets grönsaker – algerna
vi äter

Max Troell, Stockholms universitet och Beijerinstitutet: Hållbart vattenbruk –
potential och utmaningar

Fredrik Gröndahl, Kungliga tekniska högskolan: Bönder till havs – något för
Sverige?

Sebastian Linke, Göteborgs universitet: Låt fiskerinäringen ta större ansvar
för fiskeripolitiken!


Plats:
Birger Jarl, Forskningsrådet Formas, Kungsbron 21 i Stockholm

OSA senast 10 april till eve@formas.se, 0733 50 31 61

OBS Seminariet vänder sig i första hand till press och media och därför krävs
presslegitimation

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.