Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högt betyg för forskningsinstitut om hållbar utveckling

Högt betyg för forskningsinstitut om hållbar utveckling

Forskningen på SEI, Stockholm Environment Institute, har genomgående hög vetenskaplig kvalitet. Men SEI måste marknadsföra sin forskning och sig själva bättre. Institutet behöver också utveckla samarbetet med den privata sektorn. Det anser den internationella expertpanel som Formas anlitat för regeringsuppdraget att utvärdera SEIs forskning.

- SEI är ett av de få internationella institut som arbetar med hållbar utveckling på global nivå. Stora delar av den forskning som SEI utför är världsledande och samtidigt har den hög samhällsrelevans, säger Emdad Haque, professor vid University of Manitoba och ordförande för panelen. Men institutet behöver ta fram en strategi för att lyfta fram sina starka sidor samt utveckla en närmare relation och samarbete med departementen.  

Panelen menar vidare att institutet uppfattas som tillförlitligt och oberoende och att SEI har avsevärd kompetens att göra internationella utvärderingar och syntetisera forskningsresultat. Men institutets basfinansiering behöver förstärkas från nuvarande 12 miljoner kronor till 25-30 miljoner kronor om det ska kunna ta långsiktiga strategiska initiativ.

SEIs forskning är avsedd att vara ett stöd för regeringens miljöarbete. Utvärderingen har omfattat forskningens vetenskapliga kvalitet och dess relevans för miljöarbetet och genomförts av en panel bestående av fem internationella forskare.

Regeringen har även uppdragit åt Statskontoret att utvärdera nyttan och värdet liksom organisatoriska aspekter av SEIs verksamhet. Statskontorets utvärdering för nedladdning. Statskontoret - SEI

Forskningsinstitutet SEI, bildades 1988 och arbetar med policyfrågor för lokal, regional och global hållbar utveckling med fokus på miljöstrategiska frågor och fattigdomsbekämpning. Främsta syftet är att stödja beslutsfattande och kapacitetsbyggande. SEI har ca 180 medarbetare på sju olika kontor i världen med huvudkontor i Stockholm.

Miljödepartementet står för basfinansieringen på cirka 12 miljoner kronor. SEI får även medel från uppdragsgivare som t ex SIDA och UD och Formas samt bidrag från EU och FN-organ. Formas finansierar enstaka projekt. Totalt omsatte SEI 167 miljoner kronor 2008.  

http://www.formas.se/upload/dokument/SEI_utvardering.pdf

För mer information:  
Rolf Annerberg, GD Formas, rolf.annerberg@formas.se, 0703-83 40 58
Emilie von Essen, presschef Formas, eve@formas.se

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04