Gå direkt till innehåll
Högt betyg för hästforskning som stöds av Stiftelsen Hästforskning och Formas

Pressmeddelande -

Högt betyg för hästforskning som stöds av Stiftelsen Hästforskning och Formas

Hög vetenskaplig kvalitet, hög relevans och bra spridning av forskningsresultaten till de som ska använda den. Det visar den utvärdering av hästforskning mellan 2004 och 2011 som Stiftelsen Hästforskning (SHF) har gett stöd till.

-Forskningen som Stiftelsen Hästforskning stöder håller generellt en mycket hög vetenskaplig kvalitet och relevans. Dessutom når resultaten i stort sett ut till de som har nytta av den, säger ordföranden i Formas utvärderingspanel Gertrud Jörgensen, professor på Köpenhamns Universitet. Inom några projekt har vi sett att det finns vissa problem och uppmärksammar SHF på att särskilt att beakta metodologi, att det finns både erfarna och unga forskare inom varje projekt, samt att det finns en utvecklad plan för informationsspridning. Vi rekommenderar också att projekten täcker ett bredare forskningsfält med bland annat fokus på ekonomi inom hästnäringen, miljöfrågor samt beteendestudier rörande skötsel och träning.

Panelen anser som SHF att de små nordiska länderna skulle vinna på en gemensam forskningsfinansiering med gemensam plattform för ansökningar om EU-bidrag för hästrelaterad forskning, eftersom den forskningen har en begränsad omfattning i varje enskilt land.

- Mycket tillfredsställande med denna positiva utvärdering, det visar att vi har arbetat rätt och faktiskt gör skillnad säger Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning. Den modell med anslag från såväl häst- och lantbruksnäring som staten via Formas, har visat sig vara ett givande koncept. Vårt nordiska samarbete med en motsvarande modell i Norge har också varit utvecklande och vi har fortlöpande diskussioner med Finland, samt nyligen även med ett franskt forskningskluster om europeiskt samarbete.

Utvärderingen har omfattat vetenskaplig kvalitet, relevans för hästnäringen och spridning av forskningsresultat. Panelen har bestått av nordiska forskare med kompetens inom veterinärmedicin, jordbruks- och beteendeforskning, samhällsvetenskap samt av representanter från hästnäringen.

Styrelsen för Stiftelsen Hästforskning gav 2011 Formas i uppdrag att utvärdera de projekt som fått stöd sedan stiftelsen startade 2004 och slutrapporterats till och med september 2011. Stiftelsen har förfogat över medel från hästnäringen i Sverige och från 2009 även i Norge. Sedan 2006 har även Formas bidragit till Stiftelsen.

Länk till utvärderingen: http://www.formas.se/edit/default.aspx?id=182

För mer information:
Bengt H Ohlsson, chef för samordningsenheten på Formas, 0707 63 09 14, bengt.ohlsson@formas.se
Emilie von Essen, presschef på Formas, 0733 50 31 61, eve@formas.se.

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04