Följ Forskningsrådet Formas

Hur bra är svensk forskning om biologisk mångfald? Seminarium kring ny utvärdering.

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2011 10:10 CET

År 2001 gjorde regeringen en särskild satsning på forskningsområdet biologisk mångfald.  Satsningen utvärderades förra året och seminariet ska med utgångspunkt från utvärderingen diskutera hur svensk forskning inom biologisk mångfald kan föras framåt. 

- Utvärderarna kom fram till att tillskottet av medel har bidragit till fördjupade kunskaper inom flertalet specialområden. Samtidigt menar man att det saknas studier med ett bredare perspektiv. Därför bör tonvikten i framtiden ligga på större och mer långsiktiga forskningsprojekt med tvärvetenskaplig inriktning, säger Rolf Annerberg, generaldirektör för Formas.

Utvärderingen har genomförts på projekt finansierade av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas under åren 2002 - 2009. Sammanlagt har 220 forskare vid svenska universitet och högskolor utvärderats. Syftet med regeringens satsning var att bidra till att bredda och fördjupa kunskapen om de grundläggande förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Utvärderingen presenteras av Andreas Augustsson, Vetenskapsrådet, Henrik Lange, Formas, och Anna-Helena Lindahl, Naturvårdsverket. Den kommenteras av Jan Eksvärd, Lantbrukarnas Riksförbund, Henrik Smith, Lunds universitet, Marie Stenseke, Göteborgs universitet, och Susanne Åkesson, Lunds universitet.

Datum: 2 februari
Klockan: 09:30 - 12:00
Lokal: Norra Latin 

Följ seminariet i din webb när det pågår (öppnas i pop-upfönster) eller

Ladda ner webbsändning vid annat tillfälle (öppnas i pop-upfönster)

För mer information: 
Pamela Werner, Vetenskapsrådet, 08-546 44 282 
Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas, 0733-50 31 61