Följ Forskningsrådet Formas

Jordbruk som håller i längden - Ny pocketbok i serien Formas Fokuserar

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 11:30 CEST

Nästan en miljard människor i världen är undernärda och ungefär lika många övernärda. Bara några få procent av jordklotets yta är odlingsbar mark och större delen har vi redan använt. Jordbruket står för en stor del av miljöproblemen på jorden. Hur blev det så här? Vad ska vi göra åt det? Och vad betyder den globala utmaningen för Sverige? Formas nya pocketbok ”Jordbruk som håller i längden” ger ett fyrtiotal forskares olika perspektiv.

Förslagen till produktionstekniska lösningar varierar: ekologiskt, konventionellt, perenna grödor och genteknik. Men det handlar också om handelspolitik, svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer. Alla de här aspekterna och många fler behandlas i Formas nya pocketboken.

Boken innehåller artiklar om bland annat planetens miljötillstånd, ekosystemtjänster, djurhållning, livsmedelskvalitet, svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer. Ett par av författarna skriver att det är etiskt ohållbart med ett ekologiskt jordbruk för Afrika. En annan förespråkar ekologisk intensifiering och tycker tvärtom att vi inte har råd att låta bli att gå över till ett ekologiskt jordbruk.

Ett par av forskarna poängterar att de inte forskar om ekologiskt eller konventionellt jordbruk, utan om vad som håller i längden. De vill ha hög produktion av bra grödor utan växtnäringsförluster, men ekvationen är svår att lösa. Grödorna utnyttjar bara 40 procent av det tillförda kvävet och 65 procent av fosforn. Och bara en liten del av näringen i produkterna återförs till jordbruket. Att kombinera produktion och miljö är en utmaning för både ekologiskt och konventionellt jordbruk.

Vi vet idag för lite om hur ett hållbart växtskydd ser ut, skriver en av forskarna. Ekologisk produktion kan fungera som katalysator för satsningar på nya bekämpningsmetoder. Och nya metoder behövs för att vi inte ska behöva öka användningen av kemiska medel, särskilt när klimatet förändras och skadegörarna ökar.

Boken avslutas med en artikel om ekologiskt jordbruk som vetenskaplig kontrovers.

För närmare information om boken se www.formasfokuserar.se där boken även kan beställas för 51 kr (inkl moms, exkl frakt). För rec.ex. kontakta lena.jansson@formas.se, 08-775 40 65.

För mer information:
Birgitta Johansson, Forskningsrådet Formas, birgitta.johansson@formas.se
Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.