Följ Forskningsrådet Formas

Miljöforskning: Global forskning mobiliseras

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 08:30 CEST

Ett av vår tids största miljöproblem är de kemiska miljö- och hälsoriskerna. Kemikalier orsakar problem med havsmiljön, klimatet och den biologiska mångfalden. Detta uppmärksammas i nya numret av Miljöforskning. Beslutsfattarna har otillräckliga kunskaper och därför får kemikalier och deras miljö- och hälsoeffekter inte sin rättmätiga plats bland de centrala miljöfrågorna. En ny internationell vetenskaplig panel ska nu ta fram underlag för att öka medvetenheten om problemen hos makthavarna i världen. 

Miljöforsknings oktobernummer skriver om den mobilisering av global forskning, som bedrivs i samarbete mellan länder inom EU och i resten av världen. Det handlar om miljögifter, klimatförändringar, havsmiljö, biologisk mångfald och hållbara städer. Några exempel är: Ett nordiskt toppforskningsinitiativ om energi och miljö, en global allians för forskning om jordbrukets växthusgaser, EU-parlamentets satsning tillsammans med alla Östersjöländerna på ett kraftfullt forskningsprogram för att skapa en hållbar utveckling för Östersjön samt den nya internationella vetenskapliga panelen om kemikalierisker som startats på svenskt initiativ. Miljöforskning ger några glimtar från den internationella forskningsfronten där Formas har ett finger med i spelet.

Miljöforsknings oktobernummer kan beställas från Formas. Artiklar som publicerats i Miljöforsknings tidigare utgåvor finns att läsa på miljoforskning.formas.se

Kontakt:
Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Lena Jansson
08- 775 40 00
lena.jansson@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.