Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljöforskning: Hållbar handel ger ringar på vattnet

Effektivare varuflöden med välfyllda lastutrymmen och välanpassade förpackningssystem kan radikalt minska antalet lastbilar på vägarna. Rektangulära kartongförpackningar i stället för konservburkar kan halvera transportarbetet. Den stora vinsten ligger i transporten in till livsmedelsproducenten. Konservburkar går inte att stapla i varandra vilket medför att mycket luft i tomma burkar transporteras, medan kartongförpackningen levereras till producenten som platta ark. Det rapporterar forskare i nya numret av Miljöforskning. 

Hållbar handel är temat i Miljöforsknings decembernummer. Handelns nyckelroll, som länk mellan konsumtion och tillverkning, gör att forskning, som kan ge branschen ny kunskap om metoder och tekniska lösningar kan få stort genomslag på hållbarheten i hela ekonomin. Därför satsar Formas och Handelns Utvecklingsråd tillsammans 36 miljoner kronor på ett forskningsprogram om Hållbar butik. Miljöforskning har gjort några nedslag i nya forskningsprojekt.

Miljöforsknings decembernummer kan beställas från Formas. Tidigare utgåvor kan beställas på formas.se. Artiklar som publicerats i Miljöforsknings tidigare utgåvor finns att läsa på miljoforskning.formas.se

Kontakt:
Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se 

Lena Jansson
08- 775 40 00
lena.jansson@formas.se

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04