Gå direkt till innehåll
Mistra och Formas i gemensamma utlysningar om 108 miljoner kronor

Pressmeddelande -

Mistra och Formas i gemensamma utlysningar om 108 miljoner kronor

Mistra och Formas har beslutat att gemensamt utlysa medel inom två områden - humanistisk miljöforskning och hållbara produktionssystem.

– Detta är första gången som Mistra och Formas gör gemensamma nationella satsningar och vi ser mycket positivt på detta samarbete, säger Rolf Annerberg, GD på Formas.

Humanistisk miljöforskning
Sverige har många starka forskningsmiljöer inom humanistisk miljöforskning (Environmental Humanities) med stor potential, men förutsättningarna för att samverka med varandra och med internationellt ledande institutioner saknas. En nationell satsning på miljöinriktad humaniora behövs.

– Med rätt insatser skulle Sverige kunna bli en föregångare inom detta framväxande forskningsfält säger Mistras VD, Lars-Erik Liljelund. Utlysningen omfattar 40 miljoner kronor.

Hållbara produktionssystem
Formas och Mistra kommer att tillsammans med Lantmännens forskningsstiftelse utlysa sammanlagt 68 miljoner kronor till forskningsprojekt om effektiva och hållbara produktionssystem. I utlysningen ingår forskning om såväl vattenbruk som jord- och trädgårdsbruk.

– Målet med utlysningen är forskning som kan bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter respektive djur säger Rolf Annerberg, GD på Formas.

– För oss är det särskilt glädjande att vattenbruk ingår i utlysningen, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund. Vi har identifierat det här området sedan tidigare. Förhoppningen är att forskningen ska bidra till att utveckla ett hållbart vattenbruk i Sverige.

Utlysningarna sker under hösten 2013.

För mer information kontakta:

Mistra:
Johan Edman (Humanistisk miljöforskning), johan.edman@mistra.org, 08-791 10 28
Thomas Nilsson (Hållbara produktionssystem), thomas.nilsson@mistra.org, 08-791 10 22
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Formas:
Lissa Nordin (Humanistisk miljöforskning), lissa.nordin@formas.se, 073 914 65 12
Mattias Norrby (Hållbara produktionssystem),mattias.norrby@formas.se, 072 250 59 73
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se, 0733-50 31 61

Lantmännens forskningsstiftelse:
Helena Fredriksson, helena.fredriksson@lantmannen.com, 010-55 61 047

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Mistra

Lantmännen

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.