Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nära fem miljoner till forskning om svampangrepp

Mat som lagras blir ofta dålig på grund av svampar och bakterier. Detta är ett stort problem för industrin och handeln världen över. Vilka sjukdomar drabbar potatisen när den lagras? Kan man med en speciell teknik diagnostisera sjukdomar innan bakterierna sprids vidare? Sädesslag som vete, korn och havre drabbas också av svampangrepp som i sin tur kan bilda gifter som är farliga för människor och djur. Hur påverkar miljön och klimatförändringar bildandet av svampar och gifter? Om detta handlar de två projekt som beviljats bidrag inom nätverket NKJ, Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning.

NKJ disponerar inte över egna medel men kan rekommendera forskningsråd och andra medlemmar i nätverket att bevilja bidrag. I årets NKJ-utlysning inkom tio projektansökningar, tre ansökningar om nätverk samt sju om forskningsprojekt. Nu har Formas beslutat att bevilja medel till två projekt inom NKJ. Dessutom beviljas medel till två nätverk i samma utlysning av Nordforsk.


Projekt som beviljas medel:

Bedömning av lagringskvalitet och biologisk bekämpning för att undvika förruttnelse och kvalitetsförlust vid lagring av potatis
Totalt 2 640 000 SEK för åren 2011-2013

Minna Ursula Pirhonen, Helsingfors Universitet, Finland, minna.pirhonen@helsinki.fi, + 358 191 5962
Dan Funk Jensen, Sveriges lantbruksuniversitet, Dan.jensen@mykopat.slu.se, 018 672798
May Bente Brurberg, Bioforsk, Norge, May.Brurberg@bioforsk.no, +47 92 609364

Effekt av klimatförändringar på samspelet mellan olika svamparter i havre och korn
Totalt 2 145 000 SEK för åren 2011-2013

Erik Lysoe, Bioforsk, Norge, erik.lysoe@bioforsk.no, + 47 92609123
Paula Persson, SLU, Uppsala, paula.persson@vpe.slu.se, 018 672358
Päivi Parikka, MTT Agrifood Research, Finland, paivi.parikka@mtt.fi, + 358 3 4188 2552
Ulf Thrane, DTU, Danmark,Ulf Thrane ut@bio.dtu.dk, +45 4525 2630

Bakgrund NKJ
Nordiskt Kontaktorgan för Jordbruksforskning (NKJ) är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan de fem nordiska ländernas forskningsråd och ministerier inom jordbruksområdet inklusive råvaru- och livsmedelsproduktion. NKJs uppgift är att vara rådgivande organ till Nordiska Ministerrådet (NMR) samt drivande för initiering och finansiering av samnordiska forskningsprojekt av hög kvalitet. Dessutom ska NKJ hålla kontakt med övriga nordiska organ, som arbetar inom närliggande områden.

För mer information:
Johanna Dernfalk, Forskningsrådet Formas, johanna.dernfalk@formas.se, 070-626 4021
Emilie von Essen, presschef, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se, 0733-50 31 61

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04