Följ Forskningsrådet Formas

PÅMINNELSE Inbjudan till seminarium i Umeå 3 juni: Vad vill vi med Skogen?

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 11:40 CEST

Skogen ska räcka till mycket - till virke, råvara till pappersindustrin, kolsänka, bas för biobaserade drivmedel och inte minst till friluftsliv och rekreation. Hur Vår användning av vi använder skogen väcker känslor. Hur ska den svenska skogen användas nu och i framtiden och vilket sätt är mest hållbart? Svaren varierar beroende på vem som tillfrågas. Kom och lyssna den 3 juni 13-16.30 i Umeå.

Välkommen att lyssna till författarna i Formas nya bok:
Som man ropar i skogen ‒ vägval som berör oss alla

Program:

12.30 Registrering

13.00 Välkommen och inledning:
Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas

13.05 Presentation av talare:
Sverker Olofsson, Journalist och dagens moderator 

Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen
Erland Mårald, Professor i idéhistoria, Umeå universitet

Koka, såga, bränna eller promenera?
Runar Brännlund, Professor i nationalekonomi, Umeå universitet

Kunskap kan få skogen att räcka till
Annika Nordin, professor i skoglig ekofysiologi, SLU

Naturhänsynen kan bli bättre
Lena Gustafsson Professor i landsbygdsutveckling, SLU

Globala trender och skogens framtid
Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling, SLU

14.30 Paus

15.00 Paneldebatt

I panelen:
Marie Wickberg, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet
Göran Andersson, sakkunnig friluftsmiljö, Friluftsfrämjandet
Pär Larsson, regionchef, Skogsstyrelsen
Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg, Norra Skogsägarna

Slutreflektion:
Annika Nordin, Programchef, Future Forests

16.30 Avslutning
Annika Mossing, Kommunikatör, Future Forests

Plats: Aulan, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Anmäl dig till elisabeth.tejme@formas.se

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat!

Ett samarrangemang mellan Formas, SLU och Future Forests

#VägvalSkogen

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.