Gå direkt till innehåll
Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Pressmeddelande -

Pandemins påverkan på Botkyrkaborna ska studeras

Vilka konsekvenser coronapandemin kommer få för svenska befolkningens sociala, psykologiska, ekonomiska och medicinska välbefinnande vet vi inte. Men genom att prata med Norra Botkyrkas invånare hoppas en forskningsgrupp på Mångkulturellt centrum ta reda på mer.

Projektledaren Edda Manga och hennes kollegor kommer välja ut 120 personer från Norra Botkyrka för att intervjua dem om hur coronakrisen påverkat deras liv. Detta kommer att ge ett unikt material om hur coronapandemin och de åtgärder som offentliga myndigheterna vidtagit har upplevts och fungerat över tid.

– Det finns anledning att tro att coronakrisen påverkar olika befolkningsgrupper olika. Det finns en hel del ideologiskt grundade spekulationer om orsakerna till detta. Vi vill gärna skapa förutsättningar för mer vetenskapligt sunda undersökningar. Därför vill vi samla empiri hos en mångfaldig befolkning som den som finns i Norra Botkyrka, säger Edda Manga på Mångkulturellt centrum.

Projektet får pengar i Formas Akututlysning som öppnade med anledning av utbrottet av covid-19. I utlysningen kan forskare inom alla discipliner söka pengar för att samla in data och forskningsmaterial som annars skulle gå förlorat.

– Vårt globala samhälle står inför stora utmaningar. Vi ser hur olika samhällsaktörer agerar här och nu för att rädda människoliv och upprätthålla bärande samhällsfunktioner. Vi på Formas kan bidra till att forskare får möjlighet att samla in data och forskningsmaterial från vad som händer just nu, för att kunna lära av det i framtiden, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson


Kontaktuppgifter
Edda Manga
edda.manga@mkcentrum.se
08-12025905

Ämnen


Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.