Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressträff idag klockan 13.00 med bostadsminister Mehmet Kaplan ​

Upp till 200 miljoner till innovationsprogram ska göra framtidens samhällsbyggande snabbare, billigare och hållbarare

Pressträff idag klockan 13.00 med bostadsminister Mehmet Kaplan med flera.

Vi står inför stora utmaningar inom samhällsbyggandet inte minst vad beträffar bostadsbyggandet. Kan man förkorta byggtiden, minska byggsektorns miljöpåverkan och totala kostnader genom att förbättra infrastrukturen för digitalisering och datastöd i byggprocessen? Nya virtuella modeller ska utvecklas där alla skeden i byggprocessen tas med och kundens önskemål och arkitektens förslag integreras redan från start. Denna modell ska leda till en kortare och mer resurseffektiv byggprocess. Staten och näringslivet satsar gemensamt upp till 200 miljoner kronor i programmet Smart Built Environment och ska bidra till att Sverige blir föregångsland inom digitaliseringen inom hållbart samhällsbyggande.

- Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många aktörer och processer, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas.

- Det program som vi har beslutat att stödja tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär. Målet är att samhällsbyggandet ska bli snabbare, billigare och mer hållbart.

Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter. 

Vid pressträffen idag klockan 13.00 medverkar Mehmet Kaplan, bostadsminister, Anna Sander, VD för IQ Samhällsbyggnad och initiativtagare till programmet samt Ingrid Petersson, generaldirektör vid Formas, med flera.


Plats: Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, Kungsbron 21 i Stockholm.
Ingen föranmälan, men journalistlegitimation eller motsvarande visas i entrén.
Kontakt vid Formas: Emilie von Essen, presschef telefon 0733 503161

Ämnen

TaggarFormas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04