Följ Forskningsrådet Formas

Rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden nu klar

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2009 11:30 CEST

2009-06-15 Pressmeddelande från Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA

Rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden nu klar

Lunds universitet och Chalmers Tekniska högskola lyckas bäst när Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA föreslår fördelning av 5 270 forskningsmiljoner. Satsningen på strategiska forskningsområden innebär en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen.

Myndigheterna presenterar idag ett gemensamt förslag till finansiering inom regeringens 20 utpekade strategiska forskningsområden. Rekommendationen är ett svar på det regeringsuppdrag som gavs i samband med forskningspropositionen 2008.

- Framgång i den här utlysningen kan få stora effekter för lärosätena under lång tid framöver, säger Arne Johansson, samordningsansvarig för satsningen och huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. De som beviljas medel nu, kommer efter godkänd utvärdering om fem år att få behålla pengarna som långsiktiga basanslag.

43 forskningsmiljöer föreslås finansiering
De 112 ansökningarna har granskats av ledande internationell expertis och 43 föreslås finansiering. En stor del av ansökningar innehåller samarbeten mellan flera lärosäten.

Lunds universitet klarar sig bäst i konkurrensen och förslås få 715 miljoner under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Tätt därefter följer Chalmers Tekniska högskola som föreslås få drygt 700 miljoner för fem strategiska områden. Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan rekommenderas finansiering inom sju, sex respektive fem områden.

Särskilda medel till infrastruktur
En satsning på 748 miljoner till infrastruktur rekommenderas under femårsperioden inom ramen för de strategiska satsningarna, vilket innebär 184 miljoner årligen från 2012.

- Många lärosäten har angett såväl nationella som internationella behov av infrastruktur. En satsning på infrastruktur är nödvändig för utveckling av svensk forskning, menar Arne Johansson.

Länk till lista med ansökningar rekommenderade för finansiering med kontaktpersoner:
http://193.10.44.165/download/18.72e6b52e1211cd0bba8800016084/Rekommenderad+finansiering+per+omr_kontaktpersoner.pdf

Länk direkt till presskonferens: http://www.regeringen.se/sb/d/12008/a/128273

Ytterligare information
Arne Johansson, samordningsansvarig för satsningen, tel 08-546 44 201, 0708-209 606, e-post: arne.johansson@vr.se

Erland Hjelmquist, huvudsekreterare vid Fas, tel. 08-775 40 71, e-post: erland.hjelmquist@fas.se

Lena Gustafsson, tillförordnad generaldirektör vid Vinnova, tel. 08-473 30 03, e-post: lena.gustafsson@vinnova.se

Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet, tel. 08-546 44617, 0708-229839, e-post: par.omling@vr.se

Rolf Annerberg, generaldirektör vid Formas, tel. 08-775 40 58, 0703-83 40 58, e-post: rolf.annerberg@formas.se

Tomas Kåberger, generaldirektör vid Energimyndigheten, tel. 016-544 2001, e-post: tomas.kaberger@energimyndigheten.se