Gå direkt till innehåll
Public Domain, helsinki-168773_1920,
Public Domain, helsinki-168773_1920,

Pressmeddelande -

Skogsforskningsprojekt svensk gåva på Finlands 100-årsdag

I december har det gått 100 år sedan Finland blev självständigt. Med anledning av jubileet skänker Sveriges regering två gåvor, ett skogsforskningsprojekt samt ett konstverk.

Skogsforskningsprojektet är ett svenskt-finskt samarbete som består av tolv stycken tvååriga forskartjänster. Projektet finansieras av Sveriges regering, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustriernas forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Regeringens bidrag sker via Formas, som har i uppdrag att medverka till hög vetenskaplig kvalitet och en bra process för utlysningen av forskartjänsterna.

- Skogen är en gemensam nämnare mellan Sverige och Finland. Vi står inför liknande utmaningar och möjligheter kring skogens roll i bioekonomin, så vi hoppas att projektet kan leda till ett långsiktigt och ökat samarbete mellan våra länder, säger Karin Perhans, Forskningssekreterare och Formas representant i projektets styrgrupp.

Gåvorna kommer att överlämnas av H.M. Konungen den 1 juni 2017.

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.