Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Staden som vi vill ha den - Forskningsrådet Formas bjuder in till seminarium i Almedalen idag.

Hur får vi till hållbar stadsbyggnad? Här tar vi upp den svenska positionen och presenterar stadsdelsprojektet Albano. Kan kompetensplattformen Citylab, med certifiering av hållbar stadsutveckling, driva på utvecklingen? Med ledande politiker, forskare och praktiker.

Datum: Torsdag, 2 juli 2015, 16:00 - 16:45

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14

Arrangör: Formas, Sweden Green Building Council (SGBC) och Boverket

Under 2014 genomförde Formas, SGBC och Boverket en tävling för att få fram de bästa byggnaderna (nya och ombyggda) och stadsdelarna i Sverige. På två seminarier i Almedalen och med en utställning vid entrén till Gotlands Museum presenteras de vinnande projekten. Stadsdelarna bedömdes utifrån kriterierna delaktighet, socialt och ekonomiskt välbefinnande, resurser och energi, markanvändning och ekologi, transporter samt särskilda miljöåtgärder. SGBC utvecklar kompetensplattformen Citylab tillsammans med bland annat statliga verk, kommuner, entreprenörer och forskare. Citylab ska bidra till såväl en kollektiv som personlig utveckling, genom dess inriktning mot en delandekultur, öppenhet, kunskapsdelning och gemensam lärandeprocess. Under Almedalsveckan öppnas Citylab för registrering. Livesänds på miljoaktuelltarena.se.

Moderator: Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas.

Deltagare:

  • Stephan Barthel, filosofie doktor, Stockholm Resilience Centre
  • Ann-Kristin Belkert, chef hållbar stadsutveckling, Sweden Green Building Council (SGBC)
  • Mats Green, riksdagsledamot, Moderaterna
  • Mehmet Kaplan, bostads- och stadsbyggnadsminister, Miljöpartiet
  • Jerker Nyblom, senior rådgivare hållbarhet, Akademiska Hus
  • Pia Westford, expert, Boverket

Läs mer

Ämnen

TaggarFormas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04