Följ Forskningsrådet Formas

Sverige och Kina samarbetar om forskning

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2013 11:30 CET

Svenska forskningsfinansiärer i samarbete med kinesiska, fördelar drygt 174 miljoner kronor till forskare. Tillsammas ska de finansiera forskning som på olika sätt tar sig an den ökande antibiotikaresistens som påverkar både människor som djur. Bland de beviljade bidragen står även miljöproblem i fokus.

Tre statliga svenska forskningsfinansiärer – Forte, Formas och Vetenskapsrådet – har gjort gemensam sak med den statliga, kinesiska finansiären National Natural Science Foundation of China (NSFC). Den ena utlysningen handlade om antibiotikaresistens och gjordes tillsammas med den kinesiska finansiären. Den andra gällde övrig forskning inom Fortes, Formas och
Vetenskapsrådets ansvarsområden.

Besluten om vilken forskning som får stöd har nu fattats. Fyra av projekten rör antibiotikaresistens. De andra fyra handlar om kemiska miljöföroreningar, fotokemisk smog, kvicksilverutsläpp och om hur genmutationer leder till hjärtsjukdom.

De forskare som behandlar antibiotikaresistens kommer att få runt fyra miljoner om året i fem år, de andra forskarna omkring fem miljoner per år i fem år. Tre av forskargrupperna är verksamma vid Karolinska institutet, två vid Göteborgs universitet, en vid vardera Stockholms universitet,
Smittskyddsinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet. Alla genomför projekten i samarbete med kinesiska forskargrupper.

Med sin starkt expanderande forskningssektor är Kina en forskningsnation som Sverige aktivt vill förhålla sig till. Den svenska regeringen och den kinesiska har därför de senaste åren gjort flera överenskommelser om ökat forskningssamarbete. Områden som pekats ut är bland annat hållbar utveckling och livsvetenskaper inklusive folkhälsa.

Utlysningarna är ett led i det ökade forskningssamarbetet. För att få delta i dem krävdes en uttalad strategi för forskningssamarbete med Kina vid lärosätet, och att projektet låg i linje med denna

Länk till beviljade projekt

För mer information, kontakta:
Johan Dixelius, forskningssekreterare Vetenskapsrådet e-post: Johan.dixelius@vr.se, tel: 08-546
44 327
Susanne Johansson, forskningssekreterare Forskningsrådet Formas, e-post: susanne.johansson@formas.se
Emilie von Essen, presschef Forskningsrådet Formas, e-post eve@formas.se
Lars Wärngård, programchef, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), e-post: lars.warngard@forte.se, tel: 08-775 40 91, mobil: 073-074 53 97

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.