Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vägar framåt: 163 miljoner till nytänkande klimatforskning

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 163 miljoner kronor till forskning som ska bidra till nytänkande inom policy och till utveckling av nya klimatmodeller.

När Formas i våras utlyste möjligheten att söka pengar för forskning om nya sätt att tänka och ställa om inom policy-området, eller för nydanande klimatmodeller och -metoder, väckte det stort intresse i forskarsamhället. Totalt inkom 144 ansökningar, varav 19 beviljas medel och får dela på 163 miljoner fördelat på fyra år (2018-2021).

- Med den här utlysningen ville vi finansiera nydanande forskning och utveckling. Forskning som skapar nytänkande behövs för att möta de stora utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om samhället, säger Sandro Caruso och Karin Perhans, forskningssekreterare på Formas och koordinatorer för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Projekt som beviljats medel

Projektledare Organisation Projekt
Andreas Malm Lunds universitet Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvar
Anna Rutgersson Uppsala universitet Extreme events in the coastal zone – a multidisciplinary approach for better preparedness
Annica Kronsell Göteborgs universitet Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet
Beatrice Crona Kungl. Vetenskapsakademien Finansiella aspekter på ett av klimatsystemets stora osäkerheter: Det Atmosfäriska Bruna Molnet över Sydasien
David Bastviken Linköpings universitet Nya ansatser för att möjliggöra tillförlitlig validering av modellerade eller uppskattade växthusgasflöden
Emily Boyd Lunds universitet Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar (DICE)
Frida Bender Stockholms universitet Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat
Georgia Sotiropoulou Stockholms universitet Förbättrad beskrivning av molnis i klimatmodeller
Giulia Vico Sveriges lantbruksuniversitet Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i ett förändrat klimat
Joacim Rocklöv Umeå universitet Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT)
Lisa Dellmuth Stockholms universitet Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker
Marko Scholze Lunds universitet Kvantifiering av fossila bränslen som baseras på atmosfärisk radiokarbon inom ett Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS
Natascha Kljun Lunds universitet Klimatkostnader av kalhuggning av boreal skog - ett flerskaleexperiment (CORE)
Pontus Roldin Lunds universitet Betydelsen av den kontinentala biosfär-aerosol-moln-klimat-återkopplingen under antropocen
Sonia Yeh Chalmers tekniska högskola En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitet
Ståle Holgersen Uppsala universitet Vit hud, svart bränsle: En undersökning av den europeiska högerpopulismens (anti- )klimatpolitik
Vaughan Phillips Lunds universitet Influens från iskärnor (IN) aerosoler på moln med flera faser och klimat: Laboratorieobservationer och modellering
Yann Clough Lunds universitet Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål
Åsa Persson Linköpings universitet Nationell implementering av globala mål: Samstämmighet mellan nationella klimatplaner och de globala hållbarhetsmålen

Projekten kunde söka inom två områden av klimatforskningen:

  • Måluppfyllelse, styrning och tillvägagångssätt, med syfte att genom tvär- och mångvetenskapliga perspektiv uppmana till nytänkande i policyfältet, och underbygga påskyndandet av en framtida omställning mot klimatmålen.
  • Modeller och metoder som bryter ny mark och som skapar nydanande utveckling av modeller och metoder i den breda klimatforskningen, samt kritisk forskning kring olika antagandens betydelse i modellering och hantering av osäkerhet. Projekt kan även inkludera frågor om användning av modelleringsresultaten som underlag för politiska beslut.

Vägar framåt var den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat. I arbetet med utlysningen har Formas samverkat med Energimyndigheten, Forte, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen och VR.

Frågor om utlysningen?

Kontakta Sandro Caruso, 08-775 40 64, sandro.caruso@formas.se

Karin Perhans, 08-775 40 36, karin.perhans@formas.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Relaterade nyheter

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.