Följ Forskningsrådet Formas

Ytterligare 46 miljoner till tio nya forskningsprojekt inom livsmedelsbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2011 13:20 CEST

Pressmeddelande från TvärLivs programråd, 2011-09-27

Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja medel till tio projekt inom det tvärvetenskapliga livsmedelsprogrammet TvärLivs. Projekten handlar bland annat om hur kosten ska anpassas för en åldrande befolkning, förbättrad folkhälsa genom hälsofrämjande komponenter i spannmål och mejeriprodukter, tryggare barnmat genom en mer effektiv, naturlig och säker produktion och förpackning, vägar mot en hållbar livsmedelsbransch samt hur man redan på odlingsstadiet av frukt och grönt kan förebygga uppkomst av EHEC-bakterier.

Syftet med forskningsprogrammet TvärLivs är att väsentligt bidra till att utveckla en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor. Programmet omfattar totalt 200 miljoner kronor åren 2010-2014. Hittills har det satsats totalt 95 miljoner kronor - hälften från staten och hälften från branschen.

- Programmet fyller en viktig funktion genom att skapa kontakter och samarbeten mellan näringsliv och forskning och vi ser med spänning fram emot de kommande tre åren, säger Lena Strålsjö, Formas och ordförande i TvärLivs programråd.

2007 togs en nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel fram av den svenska plattformen Food for Life. Det ledde till att regeringen gav Formas och VINNOVA i uppdrag att i samverkan med Livsmedelsföretagen (Li), Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) initiera ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom livsmedelsområdet, TvärLivs. Sex områden identifierades som strategiskt viktiga och dessa har varit utgångspunkt för forskningsprogrammets fokus: Livsmedel och konsument, Livsmedel och hälsa, Säkra livsmedel, Livsmedelskvalitet och produktion, Livsmedlens värdekedja samt Hållbar livsmedelsproduktion
 
För mer information se www.tvarlivs.se eller kontakta TvärLivs programråd:

Lena Strålsjö, Formas, Lena.stralsjo@formas.se  08-7754032
Maria Landgren, VINNOVA, Maria.landgren@vinnova.se  08-4733156
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen, Elisabet.rytter@li.se  08-7626506
Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel, Thomas.svaton@svenskdagligvaruhandel.se  08-7627806
Kjell Ivarsson, Stiftelsen Lantbruksforskning, Kjell.ivarsson@lrf.se  08-7875423

Emilie von Essen, presschef Forskningsrådet Formas eve@formas.se  08-775 40 38

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.