Gå direkt till innehåll
Ytterligare 75 miljoner kronor till forskning om Skogsråvaror och Biomassa

Pressmeddelande -

Ytterligare 75 miljoner kronor till forskning om Skogsråvaror och Biomassa

Nu har Formas forskarråd beslutat att utlysa ytterligare 75 miljoner kronor till forskning- och utveckling inom hållbar produktion av skogsråvaror och biomassa från skogs-, jord- eller vattenbruk. Syftet med utlysningen är att få fram ny kunskap inom området, att stärka svensk forskning samt att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

-Programmet ska bidra till omställning för en biobaserad samhällsekonomi och därför bör projekten ha ett aktivt deltagande av intressenter. Det ställer krav på planering för samverkan, kommunikation och, sist men inte minst, medfinansiering från näringsliv och andra intressenter, som kommunala bolag, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

I samband med den första utlysningen i februari inom detta område fick olika forskningsorganisationer svara på en enkät. Resultatet visade att det mest attraktiva finansieringsverktyget var traditionella forskningsprojekt och därför har denna form valts till fortsättningen av programmet Skogsråvara och Biomassa.

Bakgrund: I propositionen 2012 för Forskning och Innovation var området Forskning om skogsråvaror och biomassa – nya material och biobaserade produkter för en biobaserad samhällsekonomi särskilt beskrivet. Området är till stor del baserat på regeringsuppdraget ”Forskning och Innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi” som Formas tillsammans med VINNOVA och Energi-myndigheten avrapporterade till regeringen 2012. Enligt propositionen ska det särskilda anslaget till forskningen inom området öka årligen så att det uppgår till 100 miljoner kronor år 2016. I februari gjorde Formas en första utlysning inom området på totalt 85 miljoner kronor för åren 2014-2016 och nu har Formas forskarråd alltså beslutat om en andra utlysning om 25 miljoner per år under 2015-2017.

För mer information:
Sandro Caruso, forskningssekreterare: 08-775 40 64, 0722 52 40 64, sandro.caruso@formas.se
Emilie von Essen, presschef: 08-775 40 38, 0733 50 31 61, eve@formas.se

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04